Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9488
Title: Makine imalat sanayiinde kullanılan %30 cam elyafıyla kuvvetlendirilmiş PA malzemesinin (PA 6.6 GF 35) üretim şartlarına bağlı olarak mekanik özelliklerinin belirlenmesi
Other Titles: Observation of mechanical properties variation depending on the processing parameters with PA strengthened with 30% of GF (glass fibre) which is used in the industry of machinery production
Authors: Demirci, A. Halim
Ateş, Nurşin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Plastik malzeme
Enjeksiyonla kalıplama
Plastik malzemelerin mekanik özellikleri
Plastic material
Moulding with injection
Mechanical properties of plastic materials
Issue Date: 4-Nov-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ateş, N. (2002). Makine imalat sanayiinde kullanılan %30 cam elyafıyla kuvvetlendirilmiş PA malzemesinin (PA 6.6 GF 35) üretim şartlarına bağlı olarak mekanik özelliklerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Plastik malzemeler özellikle günümüz teknolojisinin vazgeçilmez bir öğesi olmuştur. Bu çalışmada söz edilen % 35 cam lifi ile kuvvetlendirilmiş poliamid(PA) malzemesi de otomotiv sanayiinde pedal malzemesi olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, enjeksiyonla kalıplama yöntemi ile üretilen parçalarda kullanılan bu malzemenin mekanik özelliklerindeki değişim, üretim süreci parametrelerinin değişimine bağlı olarak incelenmiştir. Bu suretle aynı malzemeden hareketle aynı üretim yöntemiyle fakat -sadece- üretim parametrelerini değiştirerek farklı mekanik özelliklere sahip malzemeler elde edilebilecektir. Kullanım amacına uygun mekanik özellikleri veren parametrelerin optimizasyonu ile, kullanım yerine işlev ve maliyeti uygun parçaların üretimi mümkün olacaktır.
In todays technology, plastic materials are used as a non give up element. The material PA strengthened with 35% of GF (glass fibre), which is mentioned in this study, is used in automotive industry as a material used on the clutch pedal of a car. The modification of the mechanical properties by changing the processing parametres of this material, which is used in the manufacture of parts with injection moulding method, is determined in this study. With this way using the same material with the same manufacturing method but -only- by changing process parameters, materials with different mechanical properties can be produced. Optimizing this parametres which obtain the proper mechanical properties, producing the parts which are suitable for the place of use could be possible.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9488
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128430.pdf
  Until 2099-12-31
3.9 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons