Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9487
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKurdal, Ekrem-
dc.contributor.authorAyok, Sevinç-
dc.date.accessioned2020-02-28T06:45:15Z-
dc.date.available2020-02-28T06:45:15Z-
dc.date.issued2002-10-22-
dc.identifier.citationAyok, S. (2002). Bursa il merkezinde tüketime sunulan sütlü tatlı çeşitlerinden sütlaç, keşkül, kazandibi ve tavukgöğsünde mikrobiyolojik ve kimyasal özelliklerin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/9487-
dc.description.abstractBu araştırmada, Bursa il merkezinde tüketime sunulan sütlü tatlı çeşitlerinden keşkül, kazandibi, tavukgöğsü ve sütlacın mikrobiyolojik özelliklerini ve kimyasal bileşimim belirleyerek, bu besinlerin halk sağlığını olumsuz etkileyecek unsurlar taşıyıp taşımadığının kontrolü amaçlanmıştır. Sütlü tatlı örneklerinde mikrobiyolojik olarak toplam aerobik mezofilik bakteri, koliform grubu bakteri ve toplam maya-küf sayımlan yapılmış ve kimyasal olarak % kuru madde, % kül, % toplam şeker, % sakkaroz, % süt yağı ve % protein oranlan saptanmıştır. Elde edilen bulgular istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Keşkül, kazandibi, tavukgöğsü ve sütlaç örneklerinde mikrobiyolojik analizler sonucunda toplam aerobik mezofilik bakteri sayısı sırasıyla ortalama 1.70xl04, 2.00xl04, 6.22xl03, 5.60xl03 cfu, koliform grubu bakteri sayısı sırasıyla ortalama 7.50xl03, 2.94xl03, 1.47xl03, 7.58xl02 cfu, toplam maya-küf sayısı sırasıyla ortalama 1.22xl03, 2.73xl02, 2.93xl02, 0 cfu, kimyasal analizler sonucunda ortalama % kuru madde oram sırasıyla %33.59, %38.45, %34.56, % 33.46, ortalama % kül oram sırasıyla %0.52, %0,64, %0.63, %0.45, ortalama % süt yağı oram sırasıyla %3.82, %2.19, %2.60, %3.33, ortalama % toplam şeker oram sırasıyla %23.02, %22.07, %21.00, %23.38, ortalama % sakkaroz oranlan sırasıyla %2.50, %2.38, %2.37, %2.49, ortalama % protein oram sırasıyla %2.93, %3.45, %3.55, %3.13 olarak bulunmuştur. Araştırmada elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, sütlü tatlıların kimyasal bileşimlerine ve mikrobiyolojik kalitelerine asal hammadde olan sütün bileşiminin ve temizliğinin, üretim koşullarının ve kontaminasyonların etkili olduğu görülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractThis research was made in order to determine the microbiological and chemical properties of dairy desserts such as keskul, kazandibi, tavukgöğsü and sutlac presented for consumption in Bursa City Centre. In dairy desserts samples, total aerobic mesophilic bacteria, coliform group bacteria and total yeast-moulds counts; dry matter, ash, total sugar, sucrose, milk fat and protein contents were determined. The results were evaluated statistically. According to microbiological analyses, total aerobic mesophilic bacteria counts of keskul, kazandibi, tavukgöğsü and sutlac were 1.70xl04, 2.00xl04, 6.22xl03, 5.60xl03 cfu, coliform group bacteria counts were 7.50xl03, 2.94xl03, 1.47xl03, 7.58xl02 cfu, total yeast-moulds counts were 1.22xl03, 2.73xl02, 2.93xl02, 0 cfu, according to chemical analyses dry matter were 33.59%, 38.45%, 34.56%, 33.46%, ash 0.52%, 0.64%, 0.63%, 0.45%, milk fat 3.82%, 2.19%, 2.60%, 3.33%, total sugar 23.02%, 22.07%, 21.00%, 23.38%, sucrose 2.50%, 2.38%, 2.37%, 2.49%, protein 2.93%, 3.45%, 3.55%, 3.13% found. Consequently, the chemical composition and microbiological quality of raw milk, processing technologies and contaminations during processing and storage were found effective on chemical and microbiological properties of dairy desserts.en_US
dc.format.extentVI, 56 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectSütlü tatlılartr_TR
dc.subjectMilky dessertsen_US
dc.subjectBursatr_TR
dc.subjectMikrobiyolojik özelliklertr_TR
dc.subjectMicrobiological propertiesen_US
dc.subjectKeşkültr_TR
dc.subjectMilk puddingen_US
dc.subjectSütlaçtr_TR
dc.subjectRice puddingen_US
dc.titleBursa il merkezinde tüketime sunulan sütlü tatlı çeşitlerinden sütlaç, keşkül, kazandibi ve tavukgöğsünde mikrobiyolojik ve kimyasal özelliklerin belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativeA research on determination of the chemical and microbiological properties of dairy diesserts such as keşkül, kazandibi, tavukgöğsü and sütlaç presented for consumption in Bursa city centreen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128429.pdf
  Until 2099-12-31
2.68 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons