Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9478
Title: GSM sektöründe uygulanan rekabetçi stratejiler ve performansa etkisinin ölçülmesi (Türkiye GSM hizmetleri piyasası)
Other Titles: Competitive strategies in use GSM ındustry and measurement of their effect on performance (Market of GSM services in Turkey)
Authors: Çelikçapa, Ferah Odman
Özdilek, Tanju
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı.
Keywords: Telekomünikasyon
GSM
Rekabet
Strateji
Performans
Kıyaslama
Telecommunication
Competition
Strategy
Performance
Comparision
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özdilek, T. (2003). GSM sektöründe uygulanan rekabetçi stratejiler ve performansa etkisinin ölçülmesi (Türkiye GSM hizmetleri piyasası). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Türkiye GSM hizmetleri piyasası üzerinden, GSM sektöründe uygulanan rekabetçi stratejiler ve performansa etkisi incelenmiştir. Çalışmaya, telekomünikasyon, GSM, rekabet stratejileri gibi anahtar kelimeler üzerine bilgi vererek başlanmıştır. Sektörde uygulanan stratejiler, dünyada bu konuda lider olan ülkeler ve Türkiye arasında yakın bir paralellik göstermektedir. Bu nedenle özellikle Türkiye pazarı üzerine ağırlık verilerek, bugün itibariyle sektördeki ana rekabet unsurları ve uygulanan rekabetçi stratejiler vurgulanmıştır. Sektörde uygulanan stratejilerin performansa etkisi incelendiğinde, işletmelerin bu konuda kullandıkları en yaygın ve geçerli yaklaşımın, kıyaslama yöntemi olduğu görülmektedir. Bu yöntemle işletmeler, kendi konumları ve rakiplerinin durumlarını an ve an takip etmekte, gerekli gördükleri taktirde değişiklik ve düzeltmelere gitmektedirler. Çalışmanın son bölümünde, Türkiye GSM hizmetleri piyasası incelenerek, kıyaslama yöntemi üzerine bir uygulama verilmiştir. Bu uygulama çerçevesinde 2002 yılı aktivasyon adetleri açısından Türkiye pazarındaki rakiplerin şirket performansları değerlendirilmiş ve bu sonucun ortaya çıkmasında etkili olan rekabetçi stratejilere örnekler verilmiştir. Çalışmada bugün için geçerli olan rekabet stratejilerinin yanı sıra, gelecekte ön plana çıkması muhtemel stratejilere de değinilmiştir.
In this study, on account of market of GSM services in Turkey, competitive strategies in use in GSM industry and effect of them on performance were studied. This study as initiated by giving information regaring key words such as telecommunication, GSM, competition strategies. Strategies in use in the industry show a close paralellisin between Turkey and leading countries on this matter in the world. Therefore, giving concentration on specially Turkish market, an emphasize was made on the present-day primary competion factors and competitive strategies in use. In the study made regarding effect on performance of strategies practised in the industry, it is made evident that the -comparision 'method- is the most widespread and prevalent approach used on this matte^by»: organisation. By the use of this method, organisations are observing with every moment their own positions and positions of their rivals, and they are making alterations and modifications thereto in the case they found necessary. At the final chapter of the study, an inspection was made on the market of Turkish GSM services and a practise was made on the comparision method.Within the frame of this practise, corporate performances of the rivals in the Turkish market werw evaluated in terms of year 2002 activation quantities and some examples regarding competitive strategies which caused this result to appear were given. In this study, together with prevalent competition strategies, some strategies that are possible to come into upper position in the future were mentioned.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9478
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
127973.pdf
  Until 2099-12-31
10.64 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons