Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9476
Title: An Evaluation of young learners' attitudes towards learning Engish: A comparison of teaching methods
Other Titles: İngilizce öğrenen çocukların tutumlarının değerlendirilmesi: öğretim yöntemlerinin karşılaştırılması
Authors: Yılmaz, Derya Döner
Dilitemizoğlu, Nazlı
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Foreign language teaching
Children
Student attitude
Teaching methods
English
Yabancı dil öğretimi
Çocuklar
Öğrenci tutumu
Öğretim yöntemleri
İngilizce
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dilitemizoğlu, N. (2003). An Evaluation of young learners' attitudes towards learning Engish: A comparison of teaching methods. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Nowadays language teaching to young learners has been a current issue in Turkey with its many contexts. The introduction of English into primary schools requires a new perspective in terms of materials and methodology. The present study aims at evaluating young learners' attitudes towards this new issue, learning English at an early age, by comparing the methods used in English language classes. It is commonly known that young learners are not like adults and their way of learning a foreign language is also different. So all these new persperctives should include different types of activities, materials and a new syllabus designed according to children's own characteristics. Modern methods are regarded as suitable for young learners because they include activities such as games, songs and projects, while traditional methods focus on verbal instruction and teaching grammatical rules directly. Another important subject is how they affect young learners' attitudes towards learning English. Is mere any relationship between the methods and the children's attitudes? In order to see if mere is any difference between the attitudes of children who learn English through different methods, a questionnaire consisting of 23 items was prepared. It was given to the students in 4th and 5* grade in a state and a private school. Each school adopted different types of teaching methods. The results of the study showed that nearly all of the young learners liked English and they were highly motivated to learn it. There was not a crucial difference between attitudes of students in both schools; however, the role of English teachers was more important than these methods. Furthermore, young learnei s have recently started to be influenced by their long-term needs. They all like English since they know that they will need it in their future. It is possible to say that they are now more realistic.
Günümüzde çocuklara yabancı dil öğretimi birçok konusuyla birlikte ülkemizde yeni bir gündem oluşturmaktadır. İngilizce'nin ilköğretim kurumlarına girişi ile birlikte materyal ve öğretim yöntemlerinde yenilikler gerekmektedir. Bu çalışma, İngilizce öğrenen çocukların tutumlarını, derste kullanılan metot ve teknikler açısından karşılaştırmayı ve ayrıca çocukların tutumlarına bakarak çağdaş ve geleneksel öğrenme tekniklerinin öğrenciyi nasıl etkilediğini görmeyi amaçlamaktadır. Çocukların yetişkinler gibi olmadıkları ve onların yabancı dil öğrenme stratejilerinin farklı olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Bu alandaki yeniliklerin, çocukların kendi karakteristik özellikleriyle örtüşen farklı aktiviteleri, materyalleri ve yeni programlan kapsaması gerekmektedir. Çağdaş öğretim yöntemleri oyun, şarkı ve çeşitli projeleri kapsamasından dolayı çocuklar için uygun görülmektedir. Diğer taraftan geleneksel öğretim yöntemleri ise sürekli dilbilgisi kalıplan üzerinde dururken, çocuklara doğrudan kurallarıyla dili öğretmeye yöneliktir. Diğer önemli konu ise bu yöntemlerin, çocukların yabancı dile karşı olan tutumlarım nasıl etkilediğidir. Uygulanan metotlarla çocukların İngilizce'ye karşı olan tutumları arasında bir ilişki var mıdır? İngilizce'yi farklı yöntemlerle öğrenen çocukların tutamlarında farklılık olup olmadığım görmek üzere 23 maddeden oluşan bir anket hazırlandı. Biri devlet, diğeri ise özel okul olmak üzere iki ayrı okulda, 4. ve 5. sınıfa devam eden öğrencilere anket uygulandı. Her iki okulda farklı öğretim yöntemleri kullanılmaktaydı. Sonuçlar çocukların neredeyse hepsinin İngilizce'yi sevdiğini ve öğrenmek için motivasyonlarının çok yüksek olduğunu gösterdi. Farklı yöntemlerle İngilizce öğrenen çocukların İngilizce'ye olan tutumları arasında önemli bir farklılık yoktu; ancak, öğretim yöntemlerinden daha önemli olan iki faktör ortaya çıktı. Bunlardan biri öğretmen, bir diğeri ise öğrencilerin uzun dönemdeki ihtiyaçları. Bunlar öğrencilerin olumlu tutum içinde olması için yeterli sebeplerdi. Son olarak söylenebilecek şey ise artık çocukların uzun dönemli gereksinimleri onların yabancı bir dil öğrenme isteklerini etkilemektedir. Artık çocukların daha gerçekçi oldukları gözlenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9476
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
127965.pdf
  Until 2099-12-31
6.14 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons