Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9475
Title: Din temelli toplumsal taleplerin demokratik süreçlere kanalize edilmesinin sosyolojik analizi (1945-1950 Sebilürreşad-Büyük Orta Doğu örneği)
Other Titles: Sociological analysis of adoptation of religion based social demandes to democratic process (case study: 1945-1950 Sebilürreşad-Büyük Doğu)
Authors: Er, İzzet
Cengiz, Fatma Türkan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı.
Keywords: Büyük Doğu dergisi
Demokrasi
Din
Dini eğilimler
Sebilürreşad dergisi
Talep
Toplumsal talep
İslamiyet
Big East magazine
Democracy
Religion
Religious tendencies
Sebilürreşad magazine
Demand
Social demand
Islam
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Cengiz, F. T. (2003). Din temelli toplumsal taleplerin demokratik süreçlere kanalize edilmesinin sosyolojik analizi (1945-1950 Sebilürreşad-Büyük Orta Doğu örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu tezin amacı 1945-50 "Din Temelli Toplumsal Taleplerin Demokratik Süreçlere Kanalize Edilmesinin Sosyolojik Analizi"ni (Sebilürreşad ve Büyük Doğu 1945-1950) ortaya koymaktır. Bunu yaparken dokümantasyon tekniğinden yararlanılmıştır. Büyük Doğu ve Sebilürreşad dergileri, modernitenin eleştirisi ve çözüm önerilerinde radikal farklılıklara dayanırlar Sebilürreşad halk İslamını, halka dayanarak devleti İslamlaştırmaya yönelmişken, Büyük Doğu "Başyücelik" devletinde somutlaştırdığı politik toplumsal ütopyasını hayata geçirmenin koşullarını arar. Her iki dergi de var olan sosyo-politik koşullara ilişkin eleştiri ve özgürlük ortamı açısından demokrasiyi bir yönetim biçimi olarak müsbet bulurlar. Dinsel taleplerin demokratik politik sisteme eklemlenmesini engelleyen dayatmacı ve baskıcı üslupları kültürel süreçlerin içinden konuşmalarını engellemez. Ancak bu tutumları geleneksel politik ve İslami geleneğin yeniden üretilerek demokratik süreçlere eklemlenmelerini engellemiştir. Bunda elbette demokratikleşme sürecini gerçekleştirecek kurumsal yapıların olmaması, toplumsal ve politiğe hakim olan tekçi ve otoriter zihniyetin önemli payı vardır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9475
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
127947.pdf
  Until 2099-12-31
10.64 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons