Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9474
Başlık: Theorie und praxis eines onomasiologischen phraseologiewörterbuchs Deutsch-Turkisch
Diğer Başlıklar: Kavram alanlarına göre oluşturulacak bir Almanca-Türkçe deyimler sözlüğü için kuram ve uygulama
Yazarlar: Ergenç, İclal
Başar, Çiğdem
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Almanca
Foreign language education
German
Deyimler
Idioms
Deyimler sözlüğü
Idiom dictionary
Karşılaştırmalı dilbilim
Comparative linquistics
Sözlük
Dictionary
Türkçe
Turkish
Yabancı dil eğitimi
Yayın Tarihi: 2000
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Başar, Ç. (2000). Theorie und praxis eines onomasiologischen phraseologiewörterbuchs Deutsch-Turkisch. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9474
Koleksiyonlarda Görünür:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
095932.pdf
  A kadar 2099-12-31
9.35 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons