Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9471
Başlık: Maveraunnehir alimlerinden Merginan'i'nin Bidayetü'l-Mubtedi adlı eseri ile Mevsıli'nin el-Muhtar adlı eserinin mukayesesi (Kitabu't-Tahare'den Kitabu'l-Buyu'a kadar)
Diğer Başlıklar: A Comparison between Merginani's Bidayetu'l-Mubtebi and Mevsıli's el-Muhtar (from Kitabu't-Tahare to Kitabu'l-Buyu)
Yazarlar: Yavuz, Yunus Vehbi
Annamuhammedov, Gurbansahed
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Bidayetü'l-Mübtedi
El-Muhtar
Maveraünnehir
Merginani
Mevsıli
İslam alimleri
İslam tarihi
Al-Muhtar
Maveraun-nahr
Islamic scholars
Islamic history
Yayın Tarihi: 2003
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Annamuhammedov, G. (2003). Maveraunnehir alimlerinden Merginan'i'nin Bidayetü'l-Mubtedi adlı eseri ile Mevsıli'nin el-Muhtar adlı eserinin mukayesesi (Kitabu't-Tahare'den Kitabu'l-Buyu'a kadar). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9471
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
127913.pdf
  A kadar 2099-12-31
3.77 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons