Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/947
Title: Yeni bir suni deri imalat makinesinde üretim parametrelerinin belirlenmesi ve otomasyonunun incelenmesi
Other Titles: Determination of production parameters and investigation of automation in a new artificial leather manufacturing machine
Authors: Şefkat, Gürsel
Akçay, Serhat
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Suni deri
Suni deri makinesi
Denetim sistemleri
Otomasyon
Artificial leather
Synthetic leather production
Design of machine
Artificial leather production machine
Automation
Issue Date: 6-Dec-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Akçay S. (2018) Yeni bir suni deri imalat makinesinde üretim parametrelerinin belirlenmesi ve otomasyonunun incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Mobilya, otomotiv ve tekstil sektörleri başta olmak üzere gerçekçi deri görünüme sahip suni derilerin kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Genellikle suni deriler, dokumasız kumaşların PVC ile kaplanması ile üretilmektedir. Bilinen yöntemde doğal yapısı gereği rijit olan PVC, katkı kimyasalları ile esnek hale getirilmektedir. Nihai ürün suni deri üzerinde katkı kimyasallarının gaz kabarcığına dönüşerek yüzeyde gözeneklere sebebiyet vermemesi için kaplama, ince film tabakaları halinde yapılarak fırın içerisinden geçirilmektedir. Tez kapsamında PVC yerine poliüretan ile üretim yapan yeni bir suni deri imalat makinesi tasarımı ve prototipi yapılmıştır. Poliüretan, esnek yapısı sayesinde katkı kimyasalları kullanılmasına ve buna bağlı olarak fırın kullanımına ihtiyacı ortadan kaldırmaktadır. Fırınsız suni deri üretim teknolojisi sayesinde makine boyu %90 küçülmektedir. Bilgisayar destekli tasarım ile modellenen ve imalat resimleri hazırlanan makine üretilerek üretim parametreleri, yeni makine üzerinde yapılan denemeler ile belirlenmiştir. Denetim sistemi tasarımı yapılmış ve belirlenen parametrelerin endüstriyel beklentileri karşılamasına yönelik otomasyonun akış diyagramları incelenmiştir.
The use of artificial leather with realistic skin appearance, especially in furniture, automotive and textile sectors, is becoming more widespread. Artificial leathers are generally produced by PVC coating of non-woven fabrics. In the known method, PVC, which is rigid due to its natural structure, is made flexible with additive chemicals. The coating is passed through the furnace as a thin film layer so that the additive chemicals on the final product do not cause pores on the surface by converting the chemicals into gas bubbles. In the scope of the thesis, a new artificial leather manufacturing machine design and prototype has been made by using polyurethane instead of PVC. Polyurethane eliminates the need for additive chemicals due to its flexible structure and the use of furnaces accordingly. Thanks to the artificial leather production technology, the machine size is reduced by 90%. The machine was modeled with computer aided design and the production parameters were determined by experiments on the new machine. The control system has been designed and the flow diagrams of automation are examined to meet the industrial expectations of the determined parameters.
URI: http://hdl.handle.net/11452/947
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
540447.pdf3.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons