Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9469
Title: Kistik fibrozis dışı bronşiyektazi tanılı hastaların klinik özelliklerinin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of Non-cystic fibrosis patients' clinical characteristics
Authors: Canıtez, Yakup
Korkmaz, Serpil
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Bronşiyektazi
Kistik fibrozis
Kistik fibrozis-dışı bronşiyektazi
Çocuk
Bronchiectasis
Cystic fibrosis
Non-cystic fibrosis bronchiectasis
Child
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Korkmaz, S. (2016). Kistik fibrozis dışı bronşiyektazi tanılı hastaların klinik özelliklerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bronşiyektazi, bronş duvarının kalıcı dilatasyonu ile seyreden kronik inflamatuvar bir hastalıktır. Bu çalışmada kistik fibrozis dışı bronşiyektazi tanılı çocuk olguların klinik, laboratuvar ve radyolojik özelliklerinin retrospektif olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji Bilim Dalı ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Polikliniğinde Ocak 2010-Ocak 2015 tarihleri arasında kisitik fibrozis dışı bronşiyektazi tanısı konularak takip edilen 98 olgu alındı. Olguların; klinik, laboratuvar ve radyolojik incelemeleri, etiyolojik faktörler, eşlik eden hastalıkların varlıkları değerlendirildi. Olguların kız erkek oranı 1,3 idi (69/51). Tanı öncesi semptom süresi ortanca 3 ay (1-14 ay) ve tanı yaşı ortanca 10 yıl (1-16 yıl) olarak bulundu. Olgularda en sık görülen semptom öksürüktü (n:91, %92,5) ve ikinci sırada balgam çıkarma yer alıyordu (n:56, %57). Tanı anında yapılan SFT'ler hastaların %18'inde restriktif, %16'sında ise obstrüktif tipteydi. Son SFT'lerin %10'u restriktif %19'u obstrüktif tipteydi. Etiyolojik faktörler içinde en sık nedenler enfeksiyon hastalıklarıydı (n:46, %47). Bronşiyektazilerin en sık akciğer sol alt lobda (%53), ikinci sırada sağ orta lobta (%35) oluştuğu görüldü. Sonuç olarak, bronşiyektazi ülkemizde hala önemli bir sağlık sorunudur ve tedavi edilmediğinde akciğerde geri dönüşümsüz hasara neden olmaktadır. Kistik fibrozis dışı bronşiyektaziler bir çok yönden kistik fibrozise bağlı bronşiyektazilerden farklıdır.
Bronchiectasis is a chronic inflammatory disease characterized by a permanent dilation of the bronchial wall. We aimed to evaluate retrospectively the clinical, laboratory and radiological specifications of pediatric cases diagnosed with non-cystic fibrosis bronchiectasis. A total of 98 cases that were diagnosed with non-cystic fibrosis bronchiectasis and were being followed-up between January 2010 and January 2015 at the Division of Pediatric Allergy and the Clinic of Pediatric Chest Diseases of the University of Uludag were included in this study. Clinical, laboratory, radiological evaluations, etiological factors, presence of accompanying diseases of the cases analyzed. Female to male ratio of the cases was 1,3 (69/51). Median duration of symptoms before the diagnosis and age at diagnosis was 3 months (1-14 months) and 10 years (1-16 years), respectively. The most common symptom of the cases was cough (n:92, 92,5%) followed by sputum expectoration (n:56, 57%). Respiratory function tests showed restrictive pattern 18% of patients and obstructive pattern 16% of patients. The most frequent cause was infectious diseases among the etiological factors (n:46, 47%). Bronchiectasis was seen most commonly in the left lower lobe of the lung (53%), followed by the right middle lobe (35%). In conclusion, bronchiectasis is still a major health problem in developing countries and causes irreversible damage to the lung when untreated. Bronchiectasis due to non-cystic fibrosis is different from bronchiectasis in cystic fibrosis in many ways.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9469
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
447208.pdf1.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons