Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9454
Title: Osmanlı Devleti'nde fotoğrafçılığın gelişimi ve fotoğrafın tarihsel kaynak değeri
Other Titles: Progress of photography in Ottoman Empire and the historical resource value of photograph
Authors: Öcalan, Hasan Basri
Önen, Fatih
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Fotoğrafçılık
Osmanlı
II. Abdülhamid
Gayrimüslim fotoğrafçılar
Fotoğraf analizi
Photography
Ottomans
Abdulhamid II
Non-muslim
Photographers
Analyses of Photos
Issue Date: 2-Jun-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Önen, F. (2016). Osmanlı Devleti'nde fotoğrafçılığın gelişimi ve fotoğrafın tarihsel kaynak değeri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Fotoğraf, Sanayi Devrimi ve artan teknik gelişmeler ile insanların hayatında önemli bir yere sahip icatlardan biridir. Fotoğraf, insanların hayatına girdiği andan itibaren kendine yer edinmiş ve kısa sürede batısından doğusuna dünyanın pek çok yerinde yaygınlaşmıştır. İnsanların hayatlarına, sosyal yaşantısına estetik katan fotoğraf, devletler içinde önemli bir temsil ve tanıtım gücüne sahipti. Zenginleşen Avrupalı gezginlerin sayesinde Osmanlı Devleti'nde ilk kez görülen bu icat, Saray öncülüğünde hızlı bir şekilde kabul gördü. Azınlıklarla başlayan fotoğraf stüdyoları özellikle Ermenilerin bu işe gösterdiği yoğun ilgi ve alaka ile Osmanlı sınırlarında İstanbul başta olmak üzere zamanla her vilayete yayıldı. Fotoğraf hem sanatsal anlamda hem de devleti temsil etme anlamında roller üstlenmekteydi. Osmanlı Devleti'nde resmi belgelerde de sıkça fotoğrafın somut delil olma özelliğinden faydalanılıyordu. Tanıtım ve temsilin yanında resmi belgelerde de kullanılan fotoğraflar, objektif olarak çekildiği, doğru okunduğu ve yorumlandığı takdirde, günümüzde görsel kaynak değeri taşıyan tarihi belge olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada da fotoğrafçılığın tarihsel gelişimi ve tarihsel kaynak değeri incelenmiştir.
The industrial revolution and technological advances has increased the importance of photography. It has placed an important role itself from the moment that came into the lives of people and it has become popular in a short time in many parts of the world from west to east. The photography that adds the aesthetic to the people's social life has power to representation and promotion for the states. Photography has been seen in Ottoman Empire with the help of enriched people who were from Europe. Then, it gain importance leading of The Ottoman Palace quickly. Photography studios, starting with the minorities, have shown great interests and it has spread to every province by the help of big relevance of the Armenians in the Ottoman Empire and İstanbul. Photography has an important role for both representing the state and in the sense of art. In official documents in the Ottoman Empire, photography was used with its characteristic concrete evidence. In addition to presentation and representation, photography which is used in the official documents, as long as was taken objectively and was analysed, can be use the visual emerges of historical documents that carries the value of the resource. In this study, the historical development of photography and its historical resource value was examined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9454
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
446836.pdf8.94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons