Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9453
Title: Myndos ayazması
Other Titles: Hagiasma of Myndos
Authors: Şahin, Mustafa
İhtiyar, Metehan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Arkeoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Myndos
Karia
Ayazma
Kutsal su
Mozaik
Liman
Myndos
Caria
Hagiasma
Holy water
Mosaic
Harbor
Issue Date: 4-May-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İhtiyar, M. (2016). Myndos ayazması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Antik Myndos Kenti, Karia Bölgesinin önemli yerleşim yerlerinden birisidir. Tez çalışmasına konu olan yapı kalıntısı antik limanın girişinde bulunmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde liman girişinde yer alan yapı kalıntısında 3 sezon sürdürülen kazı çalışmaları anlatılmıştır. İkinci bölümde ise Liman Yapısı'ndaki ayazma kuyusunun ve mozaikli alanın bulunduğu odalar mimari açıdan değerlendirilip ana hatlarıyla ortaya konmuştur. Üçüncü bölümde yapı kompleksi içinde bulunan ve alana ismini veren ayazma yapısının daha iyi anlaşılabilmesi için Anadolu'daki benzer diğer ayazmalara örnekler verilmiştir. Böylelikle Myndos Ayazması mevcut bilgiler ışığında tipolojik ve analojik yönden sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Son bölümde kazılarda ele geçen buluntular ayrıntılı kataloğuna yer verilmiştir. Torba, Sardes ve Kos mozaikleri stil ve motif özellikleri açısından Myndos Liman yapısındaki mozaikle çok yakın benzerlik göstermektedir. Söz konusu mozaikler İ.S. geç 5. erken 6. yüzyıla tarihlenmektedir. Bu durum aynı zamanda Myndos Ayazması'nın tarihine de ışık tutmaktadır. Tatlı su kuyusunun bulunduğu arka oda da üzeri haç motifli birçok mermer plaka ve freskolu sıva parçalarının bulunması burasının daha önce kutsal bir amaca hizmet eden yapı olduğunu düşündürmektedir. Bu alanda henüz kazılar tamamlanamamış olsa da Liman Yapısının ayazma olarak inşa edilmiş olduğunu düşünüyoruz.
Ancient Myndos is one of the important coastal settlement in Caria region. The Hagiasma which is subject of this thesis located in the entrance of the ancient Harbor. In the first part of this thesis, the summary of three excavation seasons have been performed. In the second part of the study, the pit of Hagiasma and the rooms located on the Floor with Mosaics in the Harbor Structure have been evaluated in terms of architecture and demonstrated with outlines. In the third part of this study, Hagiasmas and their examples in Anatolia are explained to understand better the Hagiasma of Myndos which is located within the structure complex and gives its name to the area. Thereby, Myndos Hagiasma have been catagorised typologicaly and analogicaly in the light of Anatolian Hagiasmas. The final part is a catalog study. In this chapter, archaeological finds which were unearthed during the excavations are dated by sequencing. The mosaics of Kos, Torba, Sardes and Myndos harbor Mosaics belong to same repertoire in terms of motif and style. These mosaics, which have the similar labours with Harbor Mosaic in Myndos, can be dated to the late 5th century and the early 6th century A.D. This case also sheds light on the history of Myndos Hagiasma. It is possible to say that the Port Complex is a structure that serves as a sacred purpose. Due to the presence of a crucifix in several marble slabs, the well, located in the back room, should be built as a Hagiasma. Even if excavations is not completed in this area, we think that harbor structure was built as a hagiasma.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9453
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
446835.pdf12.91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons