Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9451
Title: Presokratiklerden Platon'a logos kavramı
Other Titles: The concept of logos from presocratics to Plato
Authors: Günsoy, Funda
Babuççu, Ali Han
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Anabilim Dalı/Felsefe Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Logos
Mitos
Thales
Anaksimandros
Ksenophanes
Parmenides
Herakleitos
Gorgias
Platon
Mythos
Anaximander
Xenophanes
Heraclitus
Parmenides
Gorgias
Plato
Issue Date: 30-Jun-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Babuççu, A. H. (2016). Presokratiklerden Platon'a logos kavramı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu tezin amacı, Antik Yunan felsefesinin en temel kavramlarından birisi olan logosu incelemektir. Bu amaçla, logosun felsefe öncesinden Platon'a kadar olan dönemde geçirdiği değişim ve dönüşüm üzerinden felsefî düşüncenin doğuşu da ele alınacaktır. Tezin ilk bölümünde logosun felsefe öncesi anlamları incelenirken kavram, mitos ile birlikte ele alınacak ve ünlü 'mitostan logosa' kalıbının temelleri incelenecektir. Çalışmamızın ikinci bölümünde Sokrates öncesi Yunan felsefesinde logosun anlamı incelenecek ve bu nedenle felsefî sistemlerinde logosa yer veren düşünürler ele alıncaktır. Üçüncü ve son bölümde ise Platon'da logos kavramı incelecektir. Bu amaçla ilk önce filozofun mitos eleştirisi ele alınacak daha sonra Platon metinlerinde logos, filozofun idealar kuramı ile olan ilişkisi bakımından ele alınacaktır. Böylelikle hem Platon'un idealar kuramında gerçekleştirdiği tashih üzerinden felsefi değişimi incelenecek hem de bu değişim çerçevesinde logosun rolü ele alınacaktır.
The main purpose of this thesis is to examine logos which is one of the main concepts in Ancient Greek Philosophy. With this purpose, the emergence of philosophical thought will be discussed from the standpoint of transformation of logos from pre-philosophical era to Plato. When the different meanings of logos in pre-philosophical era are elaborated in the first chapter of thesis, concept of logos will be held associated with mythos and basis of famous conception 'from mythos to logos' will be examined. The second chapter of this study concentrates on the meaning of logos in the Pre-Socratic time of Greek Philosophy, for this reason, Pre-socratic philosophers who examined logos in their philosophical system will be discussed. Third and the last chapter aims to clarify Plato's concept of logos. Because of that, this chapter helds primarily Plato's critics of mythos and then concept of logos in the texts of him with relation of theory of forms. Thus, philosophical transformation will be examined over revisions of theory of forms and in this transformation frame role of logos will be held.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9451
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
446831.pdf5.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons