Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9446
Title: Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte itiraz yargılaması
Other Titles: Objection proceedings in enforcement of attacment peculiar to bills of exchange
Authors: Çelikoğlu, Cengiz Topel
Kaynak, Seda
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Anabilim Dalı/Medeni Usül İcra İflas Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip
İtiraz
Kısa yargılama usulü
Enforcement of attachment peculiar to bills of exchange
Objection
Summary proceedings
Issue Date: 29-Aug-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaynak, S. (2016). Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte itiraz yargılaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Kambiyo senetlerinin ticaret alanında güvenli ve süratli dolaşım kabiliyetini haiz olması özel bir takip türü düzenlenmesini zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda, kambiyo senetlerine mahsus haciz (İİK m. 168-170/b) ve iflas (İİK m. 171 vd.) yoluyla takip düzenlenmiştir. Çalışmamızın konusu kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte itiraz yargılamasıdır. Bu nedenle, itiraz kurumunun, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte taşıdığı özellikler çerçevesinde hukuki niteliği belirlenmiştir. İtiraz yargılaması, itirazın kaldırılması yargılamasının aksine borçlunun başvurusuyla başlar. Bu açıdan, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte itiraz nihai etkiler için yargılamayı başlatan bir gerekliliktir. Genel haciz yoluyla takipte ise, borçlunun itiraz beyanını bildirmesi yeterlidir. Hukukumuzda, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte itiraz yargılaması basit yargılama usulüne tabidir. Bununla birlikte, icra mahkemesi sınırlı inceleme yürüttüğünden, itiraz yargılaması, esas itibariyle, basit yargılama usulünden önemli ölçüde farklılık arz eder. İsviçre Hukuku'nda ise, itiraz yargılaması genel mahkemelerde kısa yargılama usulüne göre görülmektedir; bağımsız icra organlarına bırakılmamıştır. Belirtilen hususlar çerçevesinde, hukukumuzdaki itiraz yargılamasının İsviçre Hukuku'nda kısa yargılama usulüne tekabül etmesi dikkate değerdir.
Bills of exchange obligate specific execution proceedings due to its safe and rapid circulation in trade. In this context, enforcement of attachment (Enforcement and Bankruptcy Code (EBC), art. 168-170/b) and bankruptcy (EBC art. 171 ff.) peculiar to bills of exchange is set forth in our legal system. This thesis deals with objection proceedings in enforcement of attachment peculiar to bills of exchange. Therefore, the legal statue of objection mechanism is determined within the framework of features this execution type carries. Contrary to setting aside the objection proceedings, objection proceedings is initiated with debtor's application. In this respect, objection in enforcement of attachment peculiar to bills of exchange is a requirement to initiate proceedings for ultimate results; while debtor's objection statement is adequate in general execution proceedings. In our legal system, enforcement of attachment peculiar to bills of exchange is based on simple proceedings. However, objection proceedings considerably differ from simple proceedings due to limited examination of enforcement court. In Swiss legal system, objection proceedings are subject to summary proceedings in general trial court. Within the given circumstances, the fact that objection proceedings in our legal system correspond to summary proceedings in Swiss legal system is remarkable.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9446
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
446826.pdf3.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons