Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9439
Başlık: Postmodernite ve örgütler: Moderniteden postmoderniteye geçiş sürecinde örgütsel dönüşümler ve internet örgütleri üzerine bir uygulama
Diğer Başlıklar: Postmodernity and organizations: Organizational transforming at process from modernity to postmodernity and application about e-organizations
Yazarlar: Bozkurt, Veysel
Zencirkıran, Memet
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı/Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Modernite
Postmodernite
Örgütler
Örgütsel değişim
İnternet
Modernity
Postmodernity
Organizations
Organizational change
Internet
Yayın Tarihi: 2003
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Zencirkıran, M. (2003). Postmodernite ve örgütler: Moderniteden postmoderniteye geçiş sürecinde örgütsel dönüşümler ve internet örgütleri üzerine bir uygulama. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9439
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
128054.pdf
  A kadar 2099-12-31
14.6 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons