Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9431
Başlık: Bursa Uludağ'da yaşayan Rana macrocnemis boulenger 1885 (anura, amphibia)'in üreme ve beslenme biyolojisi üzerine araştırmalar
Diğer Başlıklar: Investigations on feeding and reproduction biology of Rana macrocnemis boulenger 1885 (anura, amphibia) living in Uludağ, Bursa
Yazarlar: Uğurtaş, İsmail H.
Kalkan, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Rana macrocnemis
Üreme biyolojisi
Beslenme biyolojisi
Feeding biology
Reproductive biology
Yayın Tarihi: 26-Nis-2000
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kalkan, M. (2000). Bursa Uludağ'da yaşayan Rana macrocnemis boulenger 1885 (anura, amphibia)'in üreme ve beslenme biyolojisi üzerine araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada Bursa Uludağ'da yaşayan Rana macrocnemisln beslenme ve üreme biyolojisi çalışılmıştır. Üreme biyolojisi için doğal ortamında kontrol altına alınan bir miktar yumurta kümesinden ergin fert oluncaya kadar geçen süre içerisinde hayvanın geçirdiği değişiklikler gözlenmiştir. Ayrıca metamorfoz gelişmelerine paralel olarak larvaların diş yapıları da şekiller ile gösterilmiştir. Beslenme biyolojisi için 32 ergin (17 ö5^ 15 qo) örneğin mide içeriği analiz edilerek beslenme biyolojisi ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Mide içeriği analiz sonuçlarından, besinin büyük bir kısmını böceklerin (% 68.05) oluşturduğu belirlenmiştir. Rana macrocnemis'in üreme ve beslenme biyolojisi üzerine yapılan bu çalışma yurdumuzda bu tür için yapılan ilk çalışmadır.
In this study, feeding and reproductive biology of Rana macrocnemis living in Uludağ, Bursa were studied. We examined the metamorphosis and the development to reproductive adults of animals from of eggs clutches reared under natural conditions. In addition, tooth structure development throughout metamorphosis was documented. Feeding biology was investigated by analysing the gut contents 32 adult (17 oo, 15 oo). Analysis of stomach content revealed that insects form the majority of the diet. This is the first study for Rana macrocnemis on feeding and reproduction biology of this specimen in our country.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9431
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
095236.pdf
  A kadar 2099-12-31
3.88 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons