Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9431
Title: Bursa Uludağ'da yaşayan Rana macrocnemis boulenger 1885 (anura, amphibia)'in üreme ve beslenme biyolojisi üzerine araştırmalar
Other Titles: Investigations on feeding and reproduction biology of Rana macrocnemis boulenger 1885 (anura, amphibia) living in Uludağ, Bursa
Authors: Uğurtaş, İsmail H.
Kalkan, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Rana macrocnemis
Üreme biyolojisi
Beslenme biyolojisi
Feeding biology
Reproductive biology
Issue Date: 26-Apr-2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kalkan, M. (2000). Bursa Uludağ'da yaşayan Rana macrocnemis boulenger 1885 (anura, amphibia)'in üreme ve beslenme biyolojisi üzerine araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Bursa Uludağ'da yaşayan Rana macrocnemisln beslenme ve üreme biyolojisi çalışılmıştır. Üreme biyolojisi için doğal ortamında kontrol altına alınan bir miktar yumurta kümesinden ergin fert oluncaya kadar geçen süre içerisinde hayvanın geçirdiği değişiklikler gözlenmiştir. Ayrıca metamorfoz gelişmelerine paralel olarak larvaların diş yapıları da şekiller ile gösterilmiştir. Beslenme biyolojisi için 32 ergin (17 ö5^ 15 qo) örneğin mide içeriği analiz edilerek beslenme biyolojisi ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Mide içeriği analiz sonuçlarından, besinin büyük bir kısmını böceklerin (% 68.05) oluşturduğu belirlenmiştir. Rana macrocnemis'in üreme ve beslenme biyolojisi üzerine yapılan bu çalışma yurdumuzda bu tür için yapılan ilk çalışmadır.
In this study, feeding and reproductive biology of Rana macrocnemis living in Uludağ, Bursa were studied. We examined the metamorphosis and the development to reproductive adults of animals from of eggs clutches reared under natural conditions. In addition, tooth structure development throughout metamorphosis was documented. Feeding biology was investigated by analysing the gut contents 32 adult (17 oo, 15 oo). Analysis of stomach content revealed that insects form the majority of the diet. This is the first study for Rana macrocnemis on feeding and reproduction biology of this specimen in our country.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9431
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
095236.pdf
  Until 2099-12-31
3.88 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons