Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9430
Title: Elektrohidrolik disk valflerin geliştirilmesi ve bunların çeşitli sinyal işleme teknikleri yolu ile denetlenmesinin araştırılması
Other Titles: Development of electrohydraulic disc valves and investigation of the control of these valves by using various signal processing
Authors: Yüksel, İbrahim
Şengirgin, Mesut
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı/Makine Teorisi ve Dinamiği Bilim Dalı.
Keywords: Hızlı anahtarlama valfı
Disk valf
DGM tekniği
Hidrolik sistem
Rapid switching valve
Disc valve
PWM technique
Hydraulic system
Issue Date: 4-Jul-2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şengirgin, M. (2000). Elektrohidrolik disk valflerin geliştirilmesi ve bunların çeşitli sinyal işleme teknikleri yolu ile denetlenmesinin araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tezde, tek bobinli disk valf ile pilot kademesi çift bobinli disk valf olan iki kademeli valfın tasarımları gerçekleştirilmiş, statik ve dinamik karakteristikleri elde edilmiştir. Bu valflerin sürülmesinde Darbe Genişlik Modülasyon (DGM) tekniği kullanılmıştır. Tek bobinli disk valf, tek kademeli olup, 50 bar basınçta yaklaşık 15 1/dak debi kapasitesine sahip bir valf olarak tasarlanmıştır. Valf normalde kapalı bir valf olup, kapalılık ön gerilmeli bir yay kuvveti ile sağlanmaktadır. İki kademeli valfın pilot kademesi olarak tasarlanan çift bobinli disk valfın tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bu valf 50 bar sistem basıncında pilot debisi 1 1/dak'dır. Statik karakteristikler için, çeşitli de akım değerlerine karşılık, yük basıncı-debi karakteristiği ve DGM tekniği ile farklı frekanslarda doluluk-boşluk oranlarına göre debi karakteristiği elde edilmiştir. Dinamik karakteristikler için, belirlenen DGM frekanslarında, konum denetim sisteminin basamak giriş cevabı elde edilmiştir.
In these thesis, design of single solenoid disc valve and a two stage valve with double solenoid disc valves pilot stage are performed; static and dynamic characteristics are obtained. Pulse- Width-Modulation (PWM) technique is used in the running of these valves. Single solenoid disc valve have two stage and is designed for a 15 lt/min capacity at 50 bar pressure. In normal conditions the valve is closed using a preloaded spring force. The design of a double solenoid disc valve that will be used as the pilot stage of two stage valve is performed. Pilot flow rate is 1 lt/min in 50 bar of system pressure. For static characteristics, load pressure-flow rate characteristics versus various DC current values, flow rate characteristics versus filling order are obtained for different frequencies by using PWM technique. Input step response of position control system is obtained for dynamic characteristics at specified PWM frequencies.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9430
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
095233.pdf
  Until 2099-12-31
6 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons