Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9424
Title: Benzen'in fare (mus musculus) karaciğer, kas ve testis dokusu glikojen seviyesine etkisi
Other Titles: Effect of benzene on mouse (mus musculus) liver, muscle and testis glycogen level
Authors: Dere, Egemen
Çeteci, Fatih
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Benzen
Glikoz
Glikojen
Glucose
Benzene
Glycogen
Issue Date: 27-Jun-2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çeteci, F. (2000). Benzen'in fare (mus musculus) karaciğer, kas ve testis dokusu glikojen seviyesine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada endüstride yaygın olarak kullanılan benzenin LD30 = 60 mg/kg dozu Swiss albino Mus musculus farelerine intraperitonal olarak uygulandı. Bu maddenin, hayvanların karaciğer kas ve testis dokularındaki % glikojen düzeyleri ile kan glikozu seviyelerine etkileri araştırıldı. Benzen, karaciğer dokusunda % 36, kas ve teslislerde % 5'lik bir glikojen kaybına neden olurken, kan glikozunda % 13.4'lük bir azalmaya neden oldu. Çalışılan deney periyotlarında, genel olarak ilk saatlerden 32. saate kadar belirgin etkiler görülürken, ilerleyen zaman içerisinde bu etkilerin önemli ölçüde azaldığı tespit edildi Elde edilen sonuçlar, benzen veya metabolitlerinin glikojen metabolizmasını etkilediğini gösterdi
URI: http://hdl.handle.net/11452/9424
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
095210.pdf
  Until 2099-12-31
9.43 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons