Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9419
Title: Ring iplik makinalarında sargılı ipliklerin (core yarn) eğrilmesinde bazı üretim parametrelerinin iplik özelliklerine etkilerinin incelenmesi
Other Titles: Examining the effects of changing some of the production parameters on the properties of core yarns produced on a ring spinning machine
Authors: Özdemir, Özcan
Yeşilkütük, Nurcan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Sargılı iplik
Pamuk sargılı iplik
Ring iplik
Ring iplik makinası
Pamuk
Poliester
Karışım iplik
Core yarn
Ring spun yarn
Ring spinning machine
Cotton
Polyester
Blend yarn
Cotton covered yarn
Issue Date: 8-Feb-2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yeşilkütük, N. (2000). Ring iplik makinalarında sargılı ipliklerin (core yarn) eğrilmesinde bazı üretim parametrelerinin iplik özelliklerine etkilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Ring iplik makinalannda Sargılı iplik (core yarn) üretiminde bazı üretim parametrelerinin değişiminin iplik özelliklerine olan etkileri incelenmiştir. Öncelikle pamuk sargılı - poliester filaman özlü Sargılı iplik (core yarn) eğirme tekniği kullanılarak konvansiyonel Ring iplik makinasında Sargılı iplik (core yarn) üretiminde çekim ve büküm parametreleri değiştirilmiştir. Bu değişimler neticesinde üretilen her iplik tipinin doğrusal yoğunluk, enine kesit ve iplik bileşen oranlarının tespit edilmesinin yanı sıra, çekim ve büküm gibi üretim parametrelerinin değişiminin iplik kopma mukavemeti, kopma anındaki uzama miktarı, iplik düzgünsüzlüğü, ince yer, kaim yer ve neps miktarı üzerindeki etkileri incelenmiştir. ikinci adımda pamuk sargı - poliester filaman özden oluşan Sargılı iplik (core yarn) özellikleri konvensiyonel pamuk ring ipliğinin özellikler ile mukayese edilmiştir. Sargılı iplik yapısının iplik kopma mukavemeti ve kopma anındaki uzama ve iplik düzgünsüzlüğü değerleri üzerine olan etkisi incelenmiştir. Yapılan bu çalışmanın neticesinde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştin. Sargılı iplik eğirme tekniği ile % 100 pamuk ipliğine kıyasla iplik özelliklerinde iyileşme gözlenmiştir,. Çekim ve büküm parametrelerinin değişiminin sargılı iplik özellikleri üzerinde etkili olduğu görülmüştür.
The subject of this study is, to examine the effects of changing some of the production parameters on the properties of core yarns produced on a Ring Spinning Machine. Firstly, draft and twist parameters are changed in the production of core yarn on conventional ring spinning machine by using cotton covered - polyester filament core yarn spinning technique. As a result of these changes, linear density, cross-section and fibre composition are determined for produced all types of yarns. In addition, effects of changing draft and twist parameters are examined on yarn breaking strength, breaking extension, yarn irregularity and IPI values. Secondly, the properties of cotton covered polyester filament core yarn are compared with properties of conventional ring yarn. The effects of structure of core yarn are examined on yarn breaking strength, breaking extension and yarn irregularity. At the end of the study, the following results have been observed:. Increased yarn properties are observed in using core yarn technique is compared to 100% cotton yarn,. Changing twist and draft parameters affect core yarn structure.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9419
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
095194.pdf
  Until 2099-12-31
3.46 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons