Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9418
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖzfiliz, Nesrin-
dc.contributor.authorAltunbaş, Korhan-
dc.date.accessioned2020-02-27T09:13:06Z-
dc.date.available2020-02-27T09:13:06Z-
dc.date.issued2003-01-10-
dc.identifier.citationAltunbaş, K. (2003). Deneysel diyabetli farelerin testisinde epidermal growth faktör (EGF) reseptörün immunohistokimyasal lokalizasyonu. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/9418-
dc.description.abstractBu çalışmada deneysel diyabet oluşturulan yetişkin, erkek, Swiss albino farelerin testislerinde EGFR (epidermal growth factor receptor) nin varlığı ve immunoreaksiyonundaki değişikliklerin immunohistokimyasal yöntem ile belirlenmesi amaçlandı. Farelere 200 mg/kg STZ (streptozotocin) ip olarak enjekte edildi. Enjeksiyondan sonra 1., 2. ve 3. haftalarda testisler alındı. Deneme grubunda, kan glikoz düzeyleri artarken (p<0.001), canlı ağırlıkları azaldı (p<0.001). Ortalama testis ağırlıkları l.ve 2. haftalarda p<0.01, 3. haftada p<0.05 düzeyinde azalırken, yalnızca 2. ve 3. haftalarda testislerde önemli yapısal değişiklikler belirlendi. Özellikle 2. ve 3. haftalarda seminifer tubullerde (tubulus seminiferus kontortus) vakuolizasyon, germ hücrelerinde dökülme görüldü. Bununla birlikte az sayıda germ hücresinin bulunduğu ya da hiç olmadığı tubuluslar gözlendi. Seminifer tubul çaplarının azaldığı (p<0.01), testis damar sayısının arttığı (p<0.01) belirlendi. Kontrol ile karşılaştırıldığı zaman Leydig hücrelerinin deneme grubunda daha küçük olduğu belirlendi. Deneme grubunda 2. ve 3. haftalarda, Leydig hücrelerinde EGFR’nin immunoreaksiyonu azalırken (p<0.001), 1. haftada EGFR’nin immunoreaksiyonunda istatistiki olarak bir önem belirlenmedi. EGFR’nin farelerin testislerinin Leydig hücrelerinde mevcut olduğunu ve diyabetin EGFR immunoreaksiyonunu değiştirebildiğini ve EGFR’nin ekspresyonundaki zayıflamanın diyabetik farelerde meydana gelen infertilitenin olası sebeplerinden biri olabileceği sonucuna varıldı.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, it was aimed to determine the presence of EGFR and changes in the immnunoreactivity of EGFR (epidermal growth factor receptor) in the testes of adult male Swiss albino mice experimentally induced diabetes by using immunohistochemical method. The STZ (streptozotocin) was injected at 200mg/kg doses to the mice. Testes were excised after th el81, 2nd and 3rd weeks following injection. When blood glucose levels o f experimental group increased (p<0.001), the body weight of the mice decreased (p<0.001). Although the mean weights of testes decreased in p<0.01 level at the I**, 2nd and p<0.05 level at the 3rd weeks, important morphological differences in testes were detected only at the 2nd, 3rd weeks. Vacuolization and desquamation of the degenerated germ cells in the seminiferous tubules were observed histologically. Therefore, seminiferous tubules with only a few or no germ celi was observed. It was determined a decrease in seminiferous tubule diameters (p<0.01) and an increase in testicular vessel number (p<0.01). When compared with control group, it was observed that Leydig cells were smaller in experimental group. In the experimental group, although the immunoreactivity of EGFR in the Leydig cells decreased at the 2nd and 3rd weeks (p<0.001), it was not determined any importance for the immunoreactivity of EGFR in the Leydig cells at the l st week. The result which was come up that the presence of EGFR in the Leydig cells of mice testes and diabetes might alter immunoreactivity of EGFR and that decrease in immunoreactivity of EGFR might be one of the possible reasons of the infertility in diabetic mice.en_US
dc.description.sponsorshipU.Ü. Araştırma Fonu Başkanlığıtr_TR
dc.format.extentIII, 73 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectEGFRtr_TR
dc.subjectDiyabettr_TR
dc.subjectFaretr_TR
dc.subjectTestistr_TR
dc.subjectİmmunohistokimyatr_TR
dc.subjectDiabetesen_US
dc.subjectMouseen_US
dc.subjectImmunohistochemistryen_US
dc.titleDeneysel diyabetli farelerin testisinde epidermal growth faktör (EGF) reseptörün immunohistokimyasal lokalizasyonutr_TR
dc.title.alternativeImmunohistochemical localization of epidermal growth factor receptor in testis of mice with experimentally induced diabetesen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
118263.pdf
  Until 2099-12-31
9.22 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons