Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9414
Title: Syntactic variation in EFL teachers trainees English compositions with reference to their use of finite/nonfinite clauses
Other Titles: İngiliz dili eğitimi öğrencilerinin İngilizce kompozisyonlarındaki sözdizimsel çeşitliliğin yan-tümceler bakımından incelenmesi
Authors: Zaman, Mehmet
Artukarslan, Hilal
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Anabilim Dalı/İngilizce Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Composition
Syntax
Foreign language teaching
Clauses
English
Kompozisyon
Söz dizim
Yabancı dil öğretimi
Yan cümleler
İngilizce
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Artukarslan, H. (2002). Syntactic variation in EFL teachers trainees English compositions with reference to their use of finite/nonfinite clauses. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: This study investigated syntactic variation in Turkish ELT student-teachers, who were studying in ELT department. These student-teachers had studied writing course for one year. The focus of the study was the extent of syntactic variation in their writings and their common mistakes in using Finite, Non-finite clauses. Final exam papers of a hundred and six, first year student-teachers from Uludağ University, Education Faculty, English Department were examined. Papers were typed without changing any mistakes of the participants and concordances for individual queries were obtained in WinconcordT Programme. Data were grouped as Finite, Non-finite clauses and counted according to function and form. After this, the concordances were illustrated in tables. The results indicated that there weren't enough syntactic variation in Turkish ELT student-teachers' writings, they were using almost the same common structures. Mistakes were also grouped and it was seen that some mistakes were relatively higher and native language interference was lower than expected in participants' writings. The last and common implication of this study was that participants had some problems in using Finite, Non-finite clauses. The variation in using Finite, Non-Finite clauses was found to have accumulated in particular structures.
Bu çalışma İngiliz Dili Eğitimi Öğrencilerinin İngilizce kompozisyonlarından sözdizimsel çeşitliliği araştırmak üzere yapılmıştır. Çalışmada yer alan öğrenciler bir yıl kompozisyon dersi almışlardır. Bu araştırmada özellikle üzerinde durulan nokta, öğrencilerin kompozisyonlarındaki sözdizimsel çeşitlilik ve yan tümcelerin kullanımında yapılan ortak yanlışlardır. Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngilizce Bölümü, 1. sınıf öğrencilerinin kompozisyon dersi final sınav kağıtlarındaki kompozisyonlar incelendi. 106 öğrencinin final sınav kağıtlarındaki kompozisyonlar herhangi bir hata düzeltilmeden aynen bilgisayara kaydedildi ve WinconcordT Programı kullanılarak data oluşturuldu. Data, yapılan ve kullanımlarına göre fiilli ve fiilsiz yan-tümceler olmak üzere gruplara ayrıldı ve daha sonra tablolar haline getirildi. Yapılan bu çalışmanın sonucunda; kompozisyonları üzerinde çalıştığımız İngiliz Dili Eğitimi bölümü öğrencilerinin kompozisyonlarında yeterince sözdizimsel çeşitlilik bulunmadığı ve ağırlıklı olarak aynı yapıların kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin hataları gruplandırıldığında bazı hataların diğerlerine oranla daha sık yapıldığı ve birinci dilin etkisiyle yapılan hataların çalışmanın başında tahmin edilen oranda yüksek çıkmadığı tespit edilmiştir.. Bu çalışmadan çıkarılan en önemli sonuç; kompozisyonları üzerinde çalıştığımız öğrencilerin yan tümce kullanımında problemleri olduğudur. Yan tümcelerin kullanımında çeşitlilik olmadığı ve sürekli olarak aynı yapılarla kullanıldıkları görülmüştür.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9414
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
113670.pdf
  Until 2099-12-31
2.58 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons