Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9401
Title: İskelet kası iskemi reperfüzyon hasarının azaltılmasında Ginkgo biloba ekstresi (EGb761)
Other Titles: Ginkgo biloba extract (EGb761) in reducing skeletal muscle ischemia reperfusion injury
Authors: Özer, Zİya Gökalp
Güven, Hakan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
Keywords: Ginkgo biloba
Ischemia
Kaslar
Muscles
Reperfüzyon lezyonu
Reperfusion injury
İskelet
Skeleton
İskemi
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güven, H. (1999). İskelet kası iskemi reperfüzyon hasarının azaltılmasında Ginkgo biloba ekstresi (EGb761). Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Ginkgo biloba ekstresi (EGb 761), serbest oksijen radikallerine karşı antioksidan etkisi, kalp kasında17,18, retinada19 ve bağırsaklarda20 gösterilmiş, ginkglozid, flavonaid ve bilobalid gibi farmokolojik yapılar içeren bir ilaçtır. Sprague- Dawley cinsi, 350-450 gr. ağırlığında dişi ratlar ile çalışma yapıldı. Toplam 32 rat eşit şekilde dört gruba ayrıldı. Oda havasında, 20 C° de, Ketamin HC1 (Ketalar®) 30 mg/kg ve Xylozin HC1 (Rompun®) 2 mg/kg sol ön ayak adelesine intramusküler yolla uygulanarak anestezi sağlandı. Grup F de (Gl) (n=8) sadece anestezi uygulandı ve 6 saat beklemeden sonra soleus kası, karaciğer ve akciğer dokusu çıkanldı.Grup IF de (G2) (n=8) anestezi verdikten sonra sağ arka ekstremite, kalça eklemi hizasından turnike ile sıkıldı. Dört saat bekleme sonrası turnike açılmadan soleus kası, karaciğer ve akciğer dokusu çıkarıldı. Grup III (G3) (n=8) ve IV' de (G4) (n=8) dört saat iskemi sağlandıktan sonra turnike açıldı ve iki saat süreyle reperfüzyona bırakıldı (Resim 1-2). Reperfuzyon süresi bittiğinde tüm deneklerin soleus kası, karaciğer ve akciğer dokuları çııkanldı. G4 deneklerine, deney gününden önce olmak üzere beş gün süre ile lOOmg/gün Ginkgo biloba extresi (Tebokan fort® damla), orogastrik tüp aracılığı ile günde iki kez verildi. Tüm deneklerde çalışma sonunda soleus kası, karaciğer dokusu, akciğer dokusu çıkarıldı. Doku örnekleri -80 C°' de saklandı. Lipit peroksidasyon göstergesi olarak thiobarbitürik asit yöntemi ile doku Malondialdehyde (MA) düzeyleri ölçüldü. Her denekten alman kas örnekleri dört farklı düzlemdeki kesiti ile Nitroblue Tetrozolium ile boyanarak XI 00 büyütmede incelenerek canlı hücre oram (CH %) belirlendi. Sonuçlar "MannWhitney U" (MWU) ve "Kruskal-Wallis ANOVA by rank" (A) nonparametrik istatistiksel yöntemleri kullanılarak değerlendirildi. 23Kas dokusu MA düzeyleri değerlendirildiğinde, EGb 761' in reperfuzyonda lipit peroksidasyonunu azalttığı görüldü. Aynı şekilde akciğer MA düzeylerinde de EGb 761' in, akciğeri reperfüzyon hasanndan koruduğu ortaya çıktı. Karaciğerde istatistiksel anlamlı olmamakla birlikte MA düzeylerinde sayısal azalma vardı. Soleus kası canlı hücre oranlan, iskemi ve iskemi- reperfüzyon uygulanan gruplarda, kontrol grubuna göre anlamlı azalırken, EGb 761 verilen grupta değişmedi. Bu çalışmada, EGb 761 'in iskelet kası iskemi- reperfüzyon hasarında görülen, lokal ve sistemik etkileri, hem histopatolojik hem de biyokimsal olarak azalttığı gösterilmiştir. Bu. veriler doğrultusunda, akut arteryel tıkanmalarda reperfuzyona yönelik girişimlere ek olarak Ginkgo biloba ekstresi verilmesinin, iskemi-reperfüzyon hasarım azaltmada faydalı olabileceği sonucuna varıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9401
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088954.pdf
  Until 2099-12-31
1.49 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons