Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9397
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÇelik, Selma-
dc.date.accessioned2020-02-27T07:54:24Z-
dc.date.available2020-02-27T07:54:24Z-
dc.date.issued1999-
dc.identifier.citationÇelik, S. (1999). Plevral ve peritoneal sıvılarda tümör markerlarından CA 125, CA 19-9 ve CA 15-3'un immünositokimyasal boyanma özellikleri ve primer tümör ile ilişkileri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/9397-
dc.description.abstractBu çalışmamızda Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nda peritoneal ve plevral sitolojisi pozitif 31 olgu incelendi. Olgularda Giemsa boyaması yanısıra immunositokimyasal boyamalardan CA 125, CA 19-9 ve CA 15-3 kullanıldı. Her üç boyanın malign hücreler deki lokalizasyonu ve pozitivitesi değerlendirildi. Histopatolojik tanıları ile olan ilişkileri incelendi. 19 ovarian tümörlü (18 tanesi seröz tümör, 1 tanesi germ hücreli tümör) olgunun tamamında CA 125 antikor yanıtı pozitif bulundu. Seröz tümörlerde CA 125 pozitifliğine eşlik eden CA 15-3 pozitifliği tespit edildi. Ovarian seröz tümörlerde malign hücrelerdeki antikor lokalizasyonu ge nellikle apikal+stoplazmikti ve sadece apikal boyanma hiçbir olguda göz lenmedi. Gastrik tümörlerde CA 19-9 pozitifliği anlamlı idi. Malign hücrelerde CA 19-9 lokalizasyonu çoğunlukla apikal+stoplazmik bulundu. Olgu sayısı azlığından dolayı bronşial tümörlerde CA 125, CA 15-3 ve CA 19-9 ile anlamlı boyanma izlenmedi. Çalışmadaki bir meme tümörlü olguda CA 1 5-3 ve CA 1 9-9 pozitif bulundu. Kolorektal karsinomlu iki ol guda da boyanma saptanmadı. Sonuç olarak ovarian seröz tümörler için CA 125'in, gastrik tümörler için CA 19-9'un, meme tümörleri için CA 15-3'ün immunositokimyasal ça lışmalarda kullanılmasının uygun olduğu görüşüne vardık.tr_TR
dc.format.extent52 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectNeoplasmsen_US
dc.subjectNeoplazmlartr_TR
dc.subjectAntijenler-tümör assosiye karbonhidrattr_TR
dc.subjectBiomarkers-tumoren_US
dc.subjectAntigens-tumor associated carbohydrateen_US
dc.subjectAsit sıvısıtr_TR
dc.subjectAscitic fluiden_US
dc.subjectBiyobelirteçler-tümörtr_TR
dc.titlePlevral ve peritoneal sıvılarda tümör markerlarından CA 125, CA 19-9 ve CA 15-3'un immünositokimyasal boyanma özellikleri ve primer tümör ile ilişkileritr_TR
dc.title.alternativeImmunocytochemical staining properties and relationship with primary tumor of CA 125, CA 19-9 and CA 15-3, which are tumor markers in pleural and peritoneal fluidsen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088950.pdf
  Until 2099-12-31
3.68 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons