Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9393
Title: Frekans bağımlı (tone-burst) uyarılarla elde edilen işitsel beyin sapı yanıtları ve saf ses odyogramla karşılaştırılması
Other Titles: Auditory brainstem responses obtained with frequency-dependent (tone-burst) stimuli and comparison with pure audio audiogram
Authors: Mescioğlu, Atilla
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı.
Keywords: Uyarılmış potansiyeller-işitsel-beyin sapı
Evoked potentials-auditory-brain stem
Odyometri-uyarılmış cevap
Audiometry-evoked response
Ses
Voice
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mescioğlu, A. (1999). Frekans bağımlı (tone-burst) uyarılarla elde edilen işitsel beyin sapı yanıtları ve saf ses odyogramla karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: İşitsel beyin sapı yanıtlan (ABR) işitme sinirinin başlangıcından, beyin sapındaki işitsel merkezlere kadar olan anatomik bölgede, sesli uyarana karşı işitme yollarında oluşan elektriksel akımın senkronize aktivitesini kaydedebilen elektrofizyolojik bir yöntemdir. İşitsel beyin sapı yanıtları kullanılarak işitme seviyelerinin tespit edilebileceği anlaşıldıktan sonra ABR rutin odyometrik tetkikler arasında yerini almıştır. Test sonuçlarının kişiden bağımsız olması, çocuk ve mental retarde bireylerde diğer odyometrik yöntemlere göre daha objektif değerler sunması, ABR'nin önemini arttırmıştır. Çalışmamızda normal erişkin insanlarda frekans spesifik (tone-burst) uyanlar kullanılarak elde edilen ABR odyogram ile tonal uyanlarla elde edilen odyogram arasındaki uyumu karşılaştırmayı ve bu sayede ABR'nin işitme eşiklerinin tespitinde daha objektif kullanılabilmesini amaçladık. Bu amaçla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Odyoloji Laboratuarında 20 erişkin sağlıklı birey üzerinde tone-burst uyarılar kullanarak 500-1000-2000 ve 4000 Hz frekanslarda ayrı ayrı eşik düzeylerini saptamaya çalıştık. Ayrıca aynı olguların, aynı frekanslardaki saf ses işitme eşik düzeylerini saptayarak ABR ile saptanan eşikler ile karşılaştırdık. 39Çalışmamızda tüm frekanslarda ABR eşik düzeylerinin yaklaşık 10 dB farkla saf ses işitme eşik düzeylerine paralel seyrettiği saptanmıştır. 1000-2000 ve 4000 Hz frekanslarda bu paralelliğin 500 Hz frekansa göre daha uyumlu olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, frekans bağımlı uyanlar kullanılarak yapılan ABR'nin eşik değerleri ile saf ses odyogramın eşik değerleri arasında bir parelellik olduğu yaklaşık 10 dB fark ile işitsel düzeylerin tespitinde ve odyogramın şeklinin elde edilmesinde oldukça yüksek güvenilirlik düzeyinin olduğu kanaatine varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9393
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088912.pdf
  Until 2099-12-31
1.86 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons