Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9387
Title: Son dönem böbrek yetmezliğindeki hastalarda r-Hu EPO ve testosteron ester bileşiminin ayrı ayrı ve kombine tedavilerinin anemi üzerine etkisinin araştırılması
Other Titles: The effect of single and combined therapies of r-Hu EPO and testosterone ester combination on anemia in patients with end-stage renal failure
Authors: Yurtkuran, Mustafa
Gönüllü, Güzin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Anemi
Testosterone
Anemia
Böbrek yetmezliği-kronik
Kidney failure-chronic
Eritropoietin
Erythropoietin
Testosteron
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gönüllü, G. (1999). Son dönem böbrek yetmezliğindeki hastalarda r-Hu EPO ve testosteron ester bileşiminin ayrı ayrı ve kombine tedavilerinin anemi üzerine etkisinin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda r-HuEPO'nun Testosteron Ester bileşimi (Sustanon) ile tek başlarına ve kombine kullanımlarının Kronik Hemodiyaliz hastalarında renal anemi üzerine etkileri karşılaştırıldı. Stabil hemodiyaliz hastalarından l'i kadın 39 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastaların onbirine üç ay süre ile subkutan haftada 3 kez 50 ü/kg r-HuEPO, kalan onbirine ise onbeş günde bir intramusküler 250 mg Testosteron Ester bileşimi verildi. 3 ay sonra 20 hastaya aynı protokollere uyarak ilaçlar üç ay süre ile kombine olarak verildi. Her iki grupta da, her 3 ayın sonunda hemoglobin, hematokrit, Eritrosit sayıları, serum EPO, serum demir, demir bağlama kapasitesine, serum ferritin düzeylerine ve transferrin saturasyonuna bakıldı.Bu arada aynı protokole uygun 17 hastayada (C grubu) 6.ay süresince sadece r-Hu EPO aym doz ve yolla verilerek 3. ve 6. aylarda hemoglobin,hematokrit ve eritrosit değerleri incelendi. 43Sadece r-HuEPO alan grupta tedavi sonrası (I.fazın sonunda) hemoglobin değeri 6.5+1.1 gr/dl'den 7.7 ± 1.3 gr/dl'ye, hematokrit (%) 19.3 ± 3. 5 'den 22.9 ± 3.6'e ve eritrosit değerleri 2.3 ± 0.5 106/mm3,den 2.8 ± 0.5 106/mm3'e anlamlı olarak arttı. Sadece Sustanon alan grupta I.fazda hemoglobin 7.5 ± 1.1 gr/dl'den 7.8 ± 1.1 gr/dl'ye, hematokrit değerleri (%) 22.5 ± 3.8'den 22.9 ± 3.5'e ve eritrosit değerleri 2.5 ± 0.3 106/mm3'den 2.6 ± 0.3 106/mm3'e yükseldi. A grubunun Ilfazında hemoglobin 7.7 ±1.3 gr/dl'den 8.6 ± 2.2 gr/dl'ye, hematokrit değerleri (%) 22.9 ± 3.6'den 26 ± 6.7'e ve eritrosit değerleri 2.8 ± 0.5 106/mm3'den 3.3 ± 0.8 10 /mm 'e anlamlı olarak arttı. B grubunun Il.fazında hemoglobin 7.8 ± 1.1 gr/dl'den 8.9 ± 1.1 gr/dl'ye, hematokrit değerleri (%) 22.9 ± 3. 5 'den 27.4 ± 4.1 'e ve eritrosit değerleri 2.6 ± 0.3 106/mm3'den 3.1 ± 0.5 106/mm3'e anlamlı olarak arttı. Tek basma r-HuEPO alan gruplardaki tedavi sonrası bu parametrelerdeki artışlar tek basma Sustanon alan grupla karşılaştırıldığında anlamlı olarak yüksek bulundu. Sadece r-HuEPO verilip hiç sustanon verilmeyen C grubunda I.fazda hemoglobin 6.3+1.2 ' gr/dl'den 7.9+1.5 ' gr/dl'ye, hematokrit ise 21±4.3 'den 26.7±6.7 ' ye yükseldi. Eritrosit sayısı ise 2.5 ±0.6 106/mm3'den 3 ± 0.8 106/mm3'e yükseldi, ö.ayın sonunda ise hemoglobin 9.3±1.8 gr/dl'ye, hematokrit değerleri (%)30±6.7 'ye ve eritrosit sayısı ise 3.3 ± 0.8 10 /mm 'e yükselmiştir. A ve C grubu arasındaki karşılaştırmada bu parametrelerdeki artışlar arasında anlamlı fark bulunmadı. A grubunun I fazında ve B grubunun II fazında EPO değeri anlamlı olarak 44yükselirken (Sırasıyla 19.1 ± 12.6 U/L'den 23.6 ± 13.7 U/L'ye ve 19.5 ± 19,2 U/L'den 31.0 ± 24,5 U/L'ye )tek başına Sustanon alan grupta ise değişiklik anlamlı değildi ( 16.2 ± 12.5 U/L'den 19.5 ± 19.2 U/L'ye). A grubunda tedavinin I fazında T.saturasyonunda (21±7.5 %' den 13.1±5.7 %' ye)ve demir düzeylerinde (74.4±12.2 ug/dl' den 52.1±18.7 ug/dl' ye) anlamlı azalma olurken, demir bağlama kapasitelerinde ( 440±80 ug/dl' den 364±90 ug/dl' a ) tedavinin II fazmda azalma olduğu saptandı.B grubunda demir profilinde I. ve II. fazda değişikliklik saptanmadı. Sonuç olarak, r-HuEPO tedavisinin renal anemide en önemli seçenek olduğu birkez daha görüldü.Androjenlerin ise tek başına renal aneminin tedavisinde etkili olamayacağına ancak ilacm daha sık aralarla ve uzun süre verilmesiyle ileri araştırmaların yapılması kanaatine vardık.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9387
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088910.pdf
  Until 2099-12-31
1.91 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons