Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9386
Title: Farklı ekim zamanı ve sıra arası mesafelerinin emir fiğ(Vicia sativa L. var. Emir) çeşidinde ot ve tane verimi üzerine etkileri
Other Titles: Effects of different sowing time and row spacing on grass and grain yield of Emir vetch (Vicia sativa L. var. Emir) cultivar
Authors: Çelik, Necmettin
Güzel, Elif
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Adi fiğ
Dikim aralığı
Ekim zamanı
Ot verimi
Tane verimi
Tarla bitkileri
Vetch
Planting spacing
Sowing date
Grass yield
Grain yield
Field crops
Issue Date: Sep-1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güzel, E. (1993). Farklı ekim zamanı ve sıra arası mesafelerinin emir fiğ (Vicia sativa L. var. Emir) çeşidinde ot ve tane verimi üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bursa koşullarında kışlık ve yazlık ekimler ile dört farklı sıra aralısının bir adı tığ (Vıcıa satıva L.) çeşidi olan Emir (20-1) fiğinde ot ve tohum verimleri ile dazı verim komponentlerine etkisini araştırmak amacı ile yapılmıştır. Araştırma 1991-1992 yıllarında yürütülmüştür. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, morrolojik karakterlerde kışlık ekim yazlık ekimden daha başarılı sonuç vermiştir.. Kuru ot ve yeşil ot veriminde ekim zamanları arasında istatıstıki bir farklılık olmamıştır. Ancak, kışlık ekimler yazlık ekimlere göre rakamsal olarak daha fazla verim vermiştir. Oysa, denemede uygulanan sıra aralıkları nem kuru ot hem de yeşil ot verimlerini önemli ölçüde etkilemiştir. En yüksek verimler 15 cm sıra aralıklı edimlerden elde edilmiştir. Tohum verimi çakımından ekim zamanı ve sıra aralıkları önemli bulunmuştur. Genellikle kışlık ekimlerden daha fazla tane verimi alınmıştır. Ot üretiminde olduğu gidi tane üretiminde de yine 15 cm sıra aralıklı ekimler en yüksek verimi vermiştir.Sonuç olarak araştırma koşullarında Emir (20-1) çeşidinden fazla ot alabilmek amacıyla kışlık ve yazlık olarak 15 cm sıra aralığı mesafesi ile, fazla tane verim:, sağlanması için de yalnızca kışlık ve 15 cm sıra arası mesafe ile ekilmesi önerilir.
This study was carried out to investigate the effects of winter and spring sowings and four different row spacings on a vetch strain, Emir (20-1) under ecological conditions of Bursa in 1991-1992. According to the results obtained from the study, winter sowings yielded more succesful results in respects of morfologiacal traits than spring sowings. There were no differences between winter and spring sowings as to green and hay yileds. However, winter sowings produced numericaly higher yields than spring sowings. Row spacings applied in the experiment significantly affected both hay and green forage yields. The highest yields were produced at 15 cm row spacing. Eigter sowing times and row spacings were found significant in respect of seed yield. Generally winter sowing yielded higher yield than spring sowing. In the seed production, as in the hay production the highest seed yield was obtained at 15 cm row spacing. As a result, to obtain high herbage yield from Emir (20-1) under research condition this variety can be sowen both in winter and in spring with 15 cm row spacing. For higher seed production planting must be realized only in winter with 15 cm row spacing.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9386
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
028036.pdf
  Until 2099-12-31
2.77 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons