Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9385
Title: Diabetes mellitus ve aterosklerotik kalp hastalığında gelişen santral nöropatinin belirlenmesinde uyarılmış işitsel beyin sapı cevaplarının tanısal değeri
Other Titles: The diagnostic value of stimulated auditory brainstem responses in the determination of central neuropathy developing in diabetes mellitus and atherosclerotic heart disease
Authors: Yırcalı, Gonca
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı.
Keywords: Uyarılmış potansiyeller-işitsel-beyin sapı
Evoked potentials-auditory-brain stem
Ateroskleroz
Atherosclerosis
Diabetes mellitus
Koroner hastalık
Coronary disease
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yırcalı, G. (1998). Diabetes mellitus ve aterosklerotik kalp hastalığında gelişen santral nöropatinin belirlenmesinde uyarılmış işitsel beyin sapı cevaplarının tanısal değeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: DM ve ASKH gibi morbiditesi ve mortalitesi yüksek olan, mikroanjiyopatik değişiklikler yapan sistemik hastalıklarda başlangıçta subklinik seyreden santral sinir sistemi nöropatisi olmaktadır. Hastalığın prognozunu ve tedavi programım saptamak için subklinik evrede nöropatiyi tanımak önemlidir. Bu çalışmanın ana amacı; DM ve ASKH' m sebep olduğu santral sinir sistemi nöropatisinin subklinik evresinde basit, noninvaziv, ve ucuz bir yöntem olan ABR'nin tanısal değerini araştırmaktır. Bu amaçla nörolojik ve odyolojik açıdan patoloji saptanmayan 12 tip I ve 21 tip n DM ve 30 ASKH'lı hastalara ABR testi uygulanmıştır. Çalışma sonucunda diabetin tip ve süresi açısından fark olmaksızın tüm DM'lu ve ASKH'lı hastaların ABR'lerinde V. dalga mutlak latanslan ve III- V, I-V dalga pikleri arası latanslan belirgin olarak uzamış bulduk. Bu uzamalar beyin sapı üst seviyesinde santral işitme yolağında ileti gecikmesini göstermektedir. Sonuçta DM'lu ve ASKH'lı hastalarda santral sinir sistemi nöropatisini subklinik evrede belirlemede basit, noninvaziv ve ucuz bir yöntem olan ABR'nin tanısal değeri olduğunu saptadık.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9385
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088650.pdf
  Until 2099-12-31
2.66 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons