Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9382
Title: Nöroendokrin tümörlerde immünohistokimyasal boyalardan NSE ve PGP 9.5'un boyanma yoğunluklarının karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of staining intensities of NSE and PGP 9.5 from immunohistochemical dyes in neuroendocrine tumors
Authors: Tolunay, Şahsine
Salman, Nurcan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Enolaz
Immunohistochemistry
Enolase
Nöroendokrin tümörler
Neuroendocrine tumors
PGP 9.5
Teşhis
Diagnosis
Teşhis testleri
Diagnostic tests
Teşhis-ayırıcı
Diagnosis-differential
İmmünohistokimya
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Salman, N. (1998). Nöroendokrin tümörlerde immünohistokimyasal boyalardan NSE ve PGP 9.5'un boyanma yoğunluklarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmamızda, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında incelenen ve nöroendokrin tümör tanısı alan 57 olgu retrospektif olarak incelendi. Olgularda hematoksilen- eozin boyaması yanısıra immunohistokimyasal boyamalardan, NSE ve PGP 9.5 uygulandı.Her iki boyamn kesitlerdeki boyanma yoğunluklanmn dereceleri değerlendirildi. Olguların tümünde, değişen derecelerde PGP 9.5 ve NSE proteinleri ile boyanma gözlenmesine karşın, boyanma yoğunluğunu derecelendirdiğimizde, boyanma ortalama değerleri, PGP 9.5 lehine yüksekti. Ayrıca boyanma yoğunlukları istatistiksel çalışmalarda grup I (nöral) ve grup II (nöroendokrin)' de PGP 9.5 lehine anlamlı sonuçlar verdi. Grup IH (nonnöronal)' de ise boyanmanın yoğunluk derecesinde PGP 9.5 ve NSE arasında anlamlı bir fark bulunamadı. PGP 9.5' in intestinal nöronal malformasyonlardan sonra, tam güçlüğü çekilen nöroendokrin tümörlerde, NSE' den daha anlamlı sonuçlar ile patologlara ışık tutacağı kanısındayız. Sonuç olarak; PGP 9.5' in NSE' ye alternatif bir antikor olarak kullanıma girmesinin uygun olduğu görüşündeyiz.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9382
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088649.pdf
  Until 2099-12-31
4.66 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons