Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/937
Title: Lazer kaynağı ile birleştirilmiş yüksek mukavemetli çelik sacların mekanik özelliklerinin incelenmesi
Other Titles: An investigation of mechanical properties of high strength steel sheets joined with laser welding
Authors: Aydın, Hakan
Çetin, Şükriye
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Lazer kaynağı
Yüksek mukavemetli çelikler
Mekanik özellikler
Mikro yapı
Laser welding
Hight strength steel
Mechanical properties
Mikro structure
Issue Date: 8-Jan-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Çetin,Ş. (2019). Lazer kaynağı ile birleştirilmiş yüksek mukavemetli çelik sacların mekanik özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Lazer kaynağı otomotiv endüstrisinde yüksek mukavemetli çeliklerden üretilmiş gövde parçalarını birleştirmek amacıyla kullanılması beklenen bir kaynak yöntemidir. bu kaynak yöntemini başarılı bir şekilde uygulamak için kaynak mikro yapısı ve mekanik özelliklerini anlamak önemlidir. bu çalışmada amaç farklı kaynak parametreleriyle lazer kaynak yöntemi uygulanmış dp600-dp1000 çelik sacların kaynak parametrelerinin etkilerini araştırmak olmuştur. bu amaçla mekanik özellikler ve mikro yapı özellikleri arasında bağlantı kurulmuştur. kaynaklı numunelere çekme testi, mikro sertlik testi uygulanmış, makro ve mikro yapısal kaynak bölgeleri incelenmiştir. lazer kaynak yönteminde görülen ergime bölgesi (eb), ısı tesiri altındaki bölge (ıtab), temel (esas) malzeme (tm) bölgeleri incelenmiştir.
Laser welding is a newly-developed joining technology which is expected to be use in the automotive industry for joining body parts made of high strength steel sheets. to apply the solid-state welding successfully its important to understand weld microstructure and mechanical properties. ın this study the aim was to determine the parameters effect in laser welding of dp 600- dp 1000 steel sheets by using different parameters. for this purpose it was correlated with mechanical properties and micro structural characteristics. the joined samples were investigated by the methods of tensile test, micro hardness, micro and macro observations. the melting zone (mz), the heat-affected zone (haz), and the base material (bm) regions of the laser welding process were observed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/937
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
541413.pdf13.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons