Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/934
Title: Geçirgenlik azaltıcı katkıların mineral katkı içeren çimentolu sistemlerin taze ve sertleşmiş hal özelliklerine etkisi
Other Titles: Effect of permeability reducing admixtures on fresh and hardened state properties of cementitious systems containing mineral admixture
Authors: Aghabaglou, Ali Mardani
Nematzadeh, Ali
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Çimentolu sistem
Mineral katkı
Geçirgenlik azaltıcı katkı
Mekanik özellikler
Durabilite özellikler
Cementitious system
Mineral admixture
Permeability reducing admixture
Mechanical properties
Durability properties
Issue Date: 3-Jan-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Nematzadeh A. (2018). Geçirgenlik azaltıcı katkıların mineral katkı içeren çimentolu sistemlerin taze ve sertleşmiş hal özelliklerine etkisi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, farklı etki mekanizmalarına sahip geçirgenlik azaltıcı katkı (PRA) kullanımının mineral katkı içeren çimentolu sistemlerin taze ve sertleşmiş hal özelliklerine etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, 2 farklı firmadan temin edilen 3 adet ticari PRA kimyasal katkısı kullanılmıştır. Birinci ve üçüncü katkılardaki etkin parametreler, sırasıyla hava sürükleme ve yüksek oranda hava sürükleme özellikleri olarak üreticiler tarafından beyan edilmiştir. Üreticiye göre, ikinci kimyasal katkı çözünmeyen kalıntı içerir ve düşük oranda hava sürükleyici özelliğe sahiptir. İkili ve üçlü çimentolu sistemlere sahip olan çimento hamuru ve harç karışımları, çimentonun uçucu kül ve metakaolin ile kısmen yer değiştirmesiyle üretilmiştir. Hamur karışımların Marsh-hunisi akış süresi ve mini-çökme davranışı incelenmiştir. Harç karışımlarında, hava miktarı ve zamana bağlı akış değerleri gibi taze durum özellikleri ve basınç dayanımı, su emme, ultrases geçiş hızı, donma-çözülme direnci ve kuruma-büzülme davranışı gibi sertleşmiş durum özellikleri incelenmiştir. Uçucu kül ve metakaolin içeren üçlü çimentolu sisteme sahip karışım, sertleşmiş hal özellikleri açısından en başarılı mineral katkılı karışım olarak seçilmiştir. Bu bağlamda, PRA içeren karışımlar arasında, hem çözünmeyen kalıntıları içeren hem de az miktarda hava sürükleyici özelliklere sahip olan PRA katkısı içeren karışım en iyi performansı sergilemiştir. Mineral ve geçirgenlik azaltıcı katkılarının bir arada kullanılması, karışımların özellikleri üzerinde daha olumlu bir etkiye sahip olmuştur.
In this study, the effect of utilization of the permeability reducing admixture (PRA) with different effect mechanisms on fresh and hardened state properties of cementitious systems containing mineral admixtures was investigated. For this purpose, 3 commercial PRA admixtures provided from 2 different companies were used. The effective parameters in 1th and 3th admixtures are declared by the manufacturers as air entraining and high-rate of air entraining properties, respectively. According to the manufacturer the second admixture contains the insoluble residue and have low-rate of air-entraining property. Cement paste and mortar mixtures having binary and ternary cementitious systems were produced by partially replacement of cement with fly ash and metakaolin. Marsh-funnel flow time and mini-slump behavior of the cement paste mixtures were investigated. In the mortar mixtures, fresh state properties such as air content and timedependent flow values and hardened state properties such as compressive strength, water absorption, ultrasonic pulse velocity, freeze-thaw resistance and drying-shrinkage behavior were examined. The mixture having ternary cementitious system containing both fly ash and metakaolin was chosen as the most successful mineral admixture-bearing mixtures in terms of the hardened state properties. In this context, among the permeability reducing admixtures-bearing mixtures, the mixture containing PRA admixture both containing insoluble residues and having small amount of air-entraining properties exhibited the best performance. Combined using of mineral and permeability reducing admixtures had a more positive effect on the properties of the mixtures.
URI: http://hdl.handle.net/11452/934
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
541407.pdf
  Until 2021-03-21
5.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons