Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9321
Title: Et tipi ana damızlıklarda (G.P.S.), anaçların kuluçkadan çıkış mevsimi, genotip, anaç yaşı ve depolama süresinin kuluçka özelliklerine etkileri
Other Titles: The effects of broodstock brooding season, genotype, rootstock age and storage period in brood breeding breeds (G.P.S.)
Authors: Tuncel, Erdoğan
İpek, Aydın
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Et tipi anaç
Kuluçka özellikleri
Kuluçkadan çıkış mevsimi
Anaç yaşı
Depolama süresi
Broiler breeder
Hatching characteristics
Hatching seasons
Flock age
Storage period
Issue Date: Sep-1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İpek, A. (1997). Et tipi ana damızlıklarda (G.P.S.), anaçların kuluçkadan çıkış mevsimi, genotip, anaç yaşı ve depolama süresinin kuluçka özelliklerine etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, et tipi ana damızlıklarda anaçların kuluçkadan çıkış mevsimi, genotip, anaç yaşı ve depolama süresinin kuluçka özelliklerine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırma sonucunda döllülük oranına anaçların kuluçkadan çıkış mevsimi, genotip ve anaç yaşının etkisi önemli bulunmuştur (P < 0.01). Embriyonik ölümler, çıkış gücü ve kuluçka randımanına mevsim, anaç yaşı ve depolama süresinin etkisinin önemli (P < 0.01). Genotipin etkisinin ise sadece erken ve kabuk altı ölümler üzerine etkili olduğu belirlenmiştir (P < 0.01). Civciv çıkış ağırlığına mevsimin ve genotipin etkisi önemsiz, anaç yaşı ve depolama süresinin etkisi ise önemli bulunmuştur (P < 0.01).
This research was carried out to determine the effects of hatching season, genotype, breeder age and storage period on hatching characteristics of Broiler Grand Parent Breeders. The results showed that the effects of hatching season, genotype and breeder age on fertilty were found significant (P < 0.01). The effects of season, breeder age and storage period on embryonic mortality, hatchability of fertile eggs and hatchability of total eggs were significant (P < 0.01), Whereas the early deaths and pipped were effected by the genotype (P<0.01). The effects of season and genotype on chicks hatching weight were not significant however, the effects of storage period and age of breeder (P< 0.01) were significant.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9321
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067691.pdf
  Until 2099-12-31
4.77 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons