Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9318
Title: Bursa ekolojik koşullarında bazı nohut çeşitlerinde farklı sıra aralıklarının verim ve verim komponentlerine etkileri
Other Titles: Effects of different row spacing on yield and yield components of some chickpea varieties under Bursa ecological conditions
Authors: Azkan, Nedime
Sincik, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Sıra arası
Nohut çeşitleri
Verim
Verim komponentleri
Row distance
Chickpea varieties
Yield
Yield components
Issue Date: 26-Aug-1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sincik, M. (1998). Bursa ekolojik koşullarında bazı nohut çeşitlerinde farklı sıra aralıklarının verim ve verim komponentlerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, Bursa ekolojik koşullarında bazı nohut çeşitlerinde farklı sıra aralıklarının verim ve verim komponentleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla 1995/96 ve 1996/97 vejetasyon dönemlerinde Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi 'nde yürütülmüştür. Araştırmada, Yerli ve Camtez nohut çeşitleri ile 5 farklı sıra arası mesafesi (20, 30, 40, 50 ve 60 cm) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda farklı sıra aralıklarının verim komponentleri üzerine etkisi farklı olmuştur. Bitki boyu, ilk baklanın yerden yüksekliği 60 cm sıra arası mesafesinde, bakla eni ise 50 cm sıra arası mesafesinde en yüksek değerleri vermişlerdir. Ana. dal sayısı, yan dal sayısı, bitkide bakla sayısı, bitkide tane sayısı, baklada tane sayısı, bakla boyu, bitki verimi, biyolojik verim, tane verimi, hasat indeksi ve 1000 tane ağırlığı üzerine sıra arası mesafelerinin etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır.
This research was carried out to determine the effects of different row distances on the yield and yield components of some chickpea varieties under Bursa ecological conditions at Uludağ University, Agricultural Faculty, Agricultural Research and Application Center in the vegetation periods of 1995/96 and 1996/97. Yerli and Carutez chickpea varieties were taken to the experiment in 5 different row distances (20, 30, 40, 50 and 60 cm). The results of this research showed that different row distances had different effect on yield components. While plant height, first pod forming node height gave the highest values at 60 cm row distance and pod width gave the highest value at 50 cm row distance. Effect of plant density was not significant on number of primary branches, number of secondary branches, number of pods plant"1, number of seeds plant"1, number of seeds pod _1, pod lenght, seed yield plant ~l, biological yield, seed yield, harvest index and 1000 seed weight.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9318
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
079034.pdf
  Until 2099-12-31
2.66 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons