Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9302
Başlık: Servikal spinal kanal yer kaplayan lezyonlarında klinik, direkt radyolojik, ENMG, myelografi ve komputarize tomografi bulgularının karşılaştırılması
Diğer Başlıklar: Comparison of clinical, direct radiological, ENMG, myelography and computarized tomography findings in cervical spinal canal lesions
Yazarlar: Saraç, Burhan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Herniler
Radyografi
Spinal kanal
Hernia
Radiography
Spinal canal
Yayın Tarihi: 1986
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Saraç, B. (1986). Servikal spinal kanal yer kaplayan lezyonlarında klinik, direkt radyolojik, ENMG, myelografi ve komputarize tomografi bulgularının karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Bu çalışmada Uludağ Üniversitesi Nöroloji ve Nöroşirurji Anabilim Dallarında yatırılarak tedavi edilen 14 diskopati ve 6 tümörlü vakanın klinik, direkt radyolojik, ENMG, Myelografi ve CT bulguları karşılaştırılarak servikâl Spinal kanal kitle lesyonlarının tespitinde sağladıkları faydalar ve tanı değerleri araştırılmıştır. Çalışmamıza göre klinik muayene bulguları direkt radyografiler, ENMG, myelografi ve CT servikâl spinal kanal kitle lezyonlar inin incelenmede başarı ile kullanılabilir, Ancak konvansiyonel metodiarla, CT karşılaştırıldığında disk hastalığı ve osteofiti bulunan vakaların incelenmesinde en fasla bilgiyi sağlayan tanı metodunun CT olduğu görülmüştür., 6 tümörlü hastanın incelenmesinde ise CT nin diğer metodlara göre istatistiksel anlamda üstünlüğü bulunamamıştır. Ancak, bu vakalar tek tek incelendiğinde CT nin diğer metodlara göre lezyonun şeklini belirlemede, nöral yapılar ve çevre dokularla ilişkisini saptamada daha faydalı olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarımızın diğer literatür kaynakları ile uyum gösterdiği saptanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9302
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
071381.pdf
  A kadar 2099-12-31
6.34 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons