Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9299
Başlık: Serviks kanserlerinin erken tanısında servikal sitolojinin önemi ve aynı olguların histopatolojik örnekleriyle karşılaştırılması
Diğer Başlıklar: The importance of cervical cytology in the early diagnosis of cervical cancers and comparison of the same cases with histopathological samples
Yazarlar: Afşin, Erol
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Sitoloji
Uterin servikal neoplazmlar
Cytology
Uterine cervical neoplasms
Yayın Tarihi: 1986
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Afşin, E. (1986). Serviks kanserlerinin erken tanısında servikal sitolojinin önemi ve aynı olguların histopatolojik örnekleriyle karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: 1 Ocak 1981 ile 31 Aralık 1985 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalına gönderilen 2462 adet jinekolojik simir ve 3827 adet jinekolojik cerrahi materyal serviks kanserlerinin erken tanısında servikal sitolo- jinin değerini belirtmek amacıyla tarandı. Cerrahi materyallerin incelenmesi sonucunda histopatolo- jik olarak serviks kanseri tanısı almış 26 olgu tespit edilmiş­tir. Bu 26 olgunun 11 inden sitolojik tanı amacıyla simir alın­ mıştır . II Olgunun histopatolojik ve sitopatolojik tanı sonuçla­ rını karşılaştırdığımızda;. 8 olguda sitolojik olarak doğru tanı konulması sonucunda doğru karar verme olasılığımızın % 78 e ulaştığını tespit ettik. Bu bulgular daha önce yapılan çalışmalara uygunluk gös­termekte olup, serviks kanserlerinin erken tanısında sitolojik tanının değerini bir kez yinelemiş ve serviks kanseri yönünden hastalık riski gösteren bütün kadınlarda sitolojik taramanın yapılmasa gerekil olduğu sonucuna varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9299
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
071378.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.63 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons