Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9299
Title: Serviks kanserlerinin erken tanısında servikal sitolojinin önemi ve aynı olguların histopatolojik örnekleriyle karşılaştırılması
Other Titles: The importance of cervical cytology in the early diagnosis of cervical cancers and comparison of the same cases with histopathological samples
Authors: Afşin, Erol
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Sitoloji
Uterin servikal neoplazmlar
Cytology
Uterine cervical neoplasms
Issue Date: 1986
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Afşin, E. (1986). Serviks kanserlerinin erken tanısında servikal sitolojinin önemi ve aynı olguların histopatolojik örnekleriyle karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: 1 Ocak 1981 ile 31 Aralık 1985 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalına gönderilen 2462 adet jinekolojik simir ve 3827 adet jinekolojik cerrahi materyal serviks kanserlerinin erken tanısında servikal sitolo- jinin değerini belirtmek amacıyla tarandı. Cerrahi materyallerin incelenmesi sonucunda histopatolo- jik olarak serviks kanseri tanısı almış 26 olgu tespit edilmiş­tir. Bu 26 olgunun 11 inden sitolojik tanı amacıyla simir alın­ mıştır . II Olgunun histopatolojik ve sitopatolojik tanı sonuçla­ rını karşılaştırdığımızda;. 8 olguda sitolojik olarak doğru tanı konulması sonucunda doğru karar verme olasılığımızın % 78 e ulaştığını tespit ettik. Bu bulgular daha önce yapılan çalışmalara uygunluk gös­termekte olup, serviks kanserlerinin erken tanısında sitolojik tanının değerini bir kez yinelemiş ve serviks kanseri yönünden hastalık riski gösteren bütün kadınlarda sitolojik taramanın yapılmasa gerekil olduğu sonucuna varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9299
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
071378.pdf
  Until 2099-12-31
2.63 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons