Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9291
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTasmacı, Mehmet-
dc.contributor.authorTürker, Erkan-
dc.date.accessioned2020-02-26T06:33:29Z-
dc.date.available2020-02-26T06:33:29Z-
dc.date.issued1997-10-24-
dc.identifier.citationTürker, E. (1997). 2,3,4 çözgü-örgü hareketleriyle elde edilen çözgülü otomat örme dokularının fiziksel ve geometrik yapı özelliklerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/9291-
dc.description.abstract2,3,4 yatırım raylı ve E 28,32,40 incelikli çözgülü otomat örme makinaları için yapılmıştır. Her yatırım rayındaki iplik numaralan ve kumaşın sıra sıklığının değişmediği kabul edilmiştir. İplik 50 denye polyester ve sıra sıklığı 20 (Sıra/cm) olarak alınmıştır. Bu esaslara göre 2,3,4 yatırım raylı makinalar için ayrı ayrı üç boyutlu ilmek modeli geliştirilmiş ve üç incelik ve üç farklı yatırım rayı sayısına göre franse, triko tuch, satin, samt ilmeklerinin eş - zıt yatırımlarıyla kapalı ve açık şekilleri için ilmeklerin rack değeri, kumaş ağırlığı,örtme faktörü, kumaş kalınlığı, kumaş yoğunluğu değerleri hesaplanmıştır. Hesaplanan değerler çizelgeler ve grafikler halino getirilerek birbirleri arasında karşılaştırma yapılmıştır. Çalışma esas olarak beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde (Giriş), çalışmanın amacı ve kapsamı; İkinci bölümde (Kaynak araştırması), konu ile ilgili temel kaynak bilgileri; Üçüncü bölümd8,(Materyal ve Metod), önce gerekli materyal ve çalışma ortamı bilgileri ; sonrada değerlendirme yöntemleri açıklanmıştır. Dördüncü bölümde (İlmek modelleri bulgular;), çalışmada kabul edilen ilmek modeli oluşturulmuş ve bulguları verilmiştir. Beşinci bölümde (Tartışma ve Sonuç), ilmek modeline göre elde edilen çeşitli kumaşların değerleri arasında karşılaştırma yapılarak sonuçlan değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular kumaşlarda rack değerleri, kumaş ağırlığı, örtme faktörü, kumaş kalınlığı ve kumaş yoğunluğu değerlerinin birbirleri arasındaki ilişkiler tartışılarak çizelge ve şekil halinde gösterilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThis study was made for tricot machines which has 2,3,4 guide bars and fineness of 28,32,40.it was assumed that yarn count and fabric count in each guide bar was not changed.Yam count and fabric count were taken as 50 denier poliester and 20 (row/cm)respectively. According to these assumptions,3D model of loop was developed for each 2,3,4 guided bar machines.and rack value of loops, fabric weight, cover factor, fabric thickness.fabric density values were calculated for open and close figures of franse, triko,tuch,satin,samt loops which have three fineness and three guide bars. A comparison was made between calculated values and the results were given in tables and figures. This study consist of five chapters. İn the first chapter(introduction) scope and aim of the study, İn the second chapter (Literature review).fundamental knowledgws related to the subject. İn the third chapter (Material and method), material used in the study and working conditions were given, then evaluation methods were explained. İn the fourth chapter(Loop model results), loop model accepted in this study were developed and its results were given. İn the fifth chapter.(Discussion and results), a comparision was made for the results obtained from the model, and the results were evaluated, The results obtained from the specieus were discussed and relations between walues were given in the forms of table and figure.en_US
dc.format.extent129 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKumaşlartr_TR
dc.subjectÖrme makineleritr_TR
dc.subjectÖrmeciliktr_TR
dc.subjectFabricsen_US
dc.subjectKnitted machineryen_US
dc.subjectBeing a knitteren_US
dc.title2,3,4 çözgü-örgü hareketleriyle elde edilen çözgülü otomat örme dokularının fiziksel ve geometrik yapı özelliklerinin araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeAn investigation of physical and geometric structural properties of warp knitted fabrics manufactured 2.3.4 warp yarn motionsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067695.pdf12.83 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons