Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9289
Title: Bursa ili 1 no'lu ana çocuk sağlığı aile planlaması merkezi hizmet bölgesinde 15-49 yaş evli kadınlardaki cinsel geçişli hastalıkların incelenmesi
Other Titles: The study of the sexually transmitted disseases of 15-49 aged married women at the district of mother child health family planning center at Bursa
Authors: Bilgel, Nazan
Bekar, Sena
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Halk Sağlığı Anabilim Dalı.
Keywords: Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
Candida
Trichomonas
Gardnerella
Chlamydia
Gonore
Sexually transmitted diseases
Gonorrhoeae
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bekar, S. (1998). Bursa ili 1 no'lu ana çocuk sağlığı aile planlaması merkezi hizmet bölgesinde 15-49 yaş evli kadınlardaki cinsel geçişli hastalıkların incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Cinsel yolla bulaşan hastalıklar hala tüm dünyada bir halk sağlığı sorunudur. Çoğu tedavi edilebilir ama tümü önlenebilir. Kadın, erkek ve çocukların morbidite ve mortalitesini etkileyen bu hastalıkların Human Immunodeficiency Virus (HIV) geçiş riskini de artırdığı gösterilmiştir. Disüri, kaşıntı, vaginal akıntı gibi nonspesifik semptomlar klinikte vaginit, sistit, servisit gibi tanılar alır ve etken ajana göre tedavi edilir. Ancak tanı yöntemleri pahalı, yavaştır ve her zaman kesin sonuç vermediği için tedavi tam olmayabilir ve hastalıklar hızla yayılır. Bu sorunu incelemek amacıyla bir çalışma planlanmıştır. 1 nolu Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlama Merkezinin hizmet bölgesinde yaşayan 15-49 yaş, evli 5064 kadından rastgele örnekleme yolu ile 250 kadın seçildi. Anket, jinekolojik muayene ve vaginal sekresyonun fresh ve Gram boyalı preparatının değerlendirilmesiyle veriler toplandı. Candidiasis, trichomoniasis, gonore vebakteriyel vaginozis kesin pozitif veya negatif olarak tanımlandı, fakat chlamydia! enfeksiyonlar finans sorunu nedeni ile, laboratuvarda konfirme edilemedi, Olgular klinik olarak şüpheli olan ve olmayan şeklinde değerlendirildi. Bölgemizde candidiasis % 15,6, trichomoniasis % 4,8 ve bakteriyel vaginozis % 6,8 oranında saptandı. 67 olgu (% 26,8) bakteriyel vaginozis ve 31 olgu (% 12,4) chlamydia! enfeksiyon açısından şüpheli bulundu. Hiç gonore olgusu saptanmadı. Tüm olgulara etkene yönelik tedavi uygulandı. Gelişmekte olan ülkelerde cinsel yolla bulaşan hastalıkların tarama, tanı ve tedavisini kapsayan etkin programlara acil gereksinim vardır.
Sexually transmitted diseases are stili a major global public health problem. Most can be treated but all can be prevented. Infections which can have direct impacts on morbidity and mortality of women, children and men have also been shown to increase the risk of Human Immunodeficiency Virus (HIV) transmission. Nonspesific symptoms such as dysuria, vulvar prutitis, vaginal discharge are translated into clinical symptoms such as vaginitis, cystitis, cervicitis and then treated due to the causative agents. But the diagnostic methods are inexact, slow and expensive, the threapy is ampirical and the diseases go on transmitting. In order to answer this problem, a study was planned 250 of 5064, 15-49 aged, married women living at the district of Mother Child Healt Family Planning Center were selected randomizely. Data were collected by a questionaire,gynecological examination and evaluation of vaginal wet mount and Gram stained preparations. Trichomoniasis, candidiasis, gonorrhoeae and bacterial vaginosis could be diagnosed exactly as positive or negative but chlamydial infections could not be confirmed by laboratory methods because of financial problems. The cases were evaluated as clinically suspected or not suspected. Candidiasis was diagnosed as 15,6 %, trichomoniasis as 4,8 % and bacterial vaginosis as 6,8 % positive. 67 cases (26,8 %) were suspected to have bacterial vaginosis and 31 cases (12,4 %) to have chlamydial infections. Any gonorrhoeae cases were diagnosed. All cases were given appropriate treatment regimens. In developing countries effective programs that include strategies for screening, diagnosis and treatment of sexually transmitted diseases are urgently needed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9289
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
069519.pdf
  Until 2099-12-31
4.13 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons