Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9287
Title: Bursa-Karacabey-Eskisarıbey Köyü arazi toplulaştırma projesi çerçevesinde köy yerleşiminin iyileştirilmesi üzerine bir çalışma
Other Titles: A study on the improvement of the village settlement within the framework of Bursa-Karacabey-Eskisarıbey Village land consolidation project
Authors: Gündoğdu, Kemal Sulhi
Akkaya, Şerife Tülin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı.
Keywords: Köy yenilemesi
Arazi toplulaştırması
Kırsal görünüm
Kırsal yerleşim
Kırsal altyapı
Village renewal
Land consolidation
Rural landscape
Rural settlement rural infrastructure
Issue Date: 1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akkaya, Ş. T. (1997). Bursa-Karacabey-Eskisarıbey Köyü arazi toplulaştırma projesi çerçevesinde köy yerleşiminin iyileştirilmesi üzerine bir çalışma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Ülkemizde arazi toplulaştırma çalışmaları ile birlikte tarla içi hizmetleri olarak adlandırılan tarla içi yol, sulama, drenaj sistemleri, arazi tesviyesi, gerek duyulan yerlerde arazi ıslahı çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmada, arazi toplulaştırma projesi ile birlikte köy içi yenilemenin yapılabilmesi amacı ile örnek bir proje seçilerek, arazi toplulaştırma ve köy yenileme planlan birlikte ele alınmış, elde edilen sonuçlar tartışılarak öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada, ortak kullanım tesisleri ile köy içi yenilemenin gereksinimi olan alanlar işletmelerin arazilerinden %6'lık bir kesinti ile elde edilmiştir. Bu değer ülke genelinde yapılan arazi toplulaştırma alanlarındaki kesintilerle karşılaştırıldığında fazla değildir. Köy içi yenileme için gerekli arazinin payı ise % 1.5'dir. Çalışma sonunda, Köy yenileme çalışmasının mutlaka arazi toplulaştırma projesi ile birlikte ele alınması ve bir yasal düzenlemenin yapılmasının gereği ortaya çıkmıştır.
Melioration services, such as land roads, irrigation and drainage systems, land leveling and land reclamation where needed, are carried out together under the land consolidation projects in Turkey. In this study, village renewal is carried out in a land consolidation project. The results are discussed and some suggestions are made. The area needed for the commonly used facilities and the village renewal is gained with a 6% deduction, 1.5% of which is village renewal's portion. This deduction is not so much when compared to other land consolidation projects. As a conclusion, village renewal activities are better to be applied in the content of land consolidation projects and the necessity to a legal arrangement is become apparent.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9287
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067645.pdf7.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons