Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9286
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGümüş, Ahmet-
dc.contributor.authorEryüce, K. Burak-
dc.date.accessioned2020-02-26T06:20:52Z-
dc.date.available2020-02-26T06:20:52Z-
dc.date.issued1997-
dc.identifier.citationEryüce, K. B. (1997). Bursa İli Orhaneli İlçesi ve çevresinde yer alan kireçsiz kahverengi orman topraklarının perkolasyon dereceleri ile bazı toprak özellikleri arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/9286-
dc.description.abstractBu araştırma, Orhaneli ve civarında yer alan farklı bünyelere sahip toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri ile perkolasyon değerleri arasındaki ilişkileri saptamak amacıyla yapılmıştır. Araştırma materyali olarak kullanılan toprak örneklerinin perkolasyon değerleri perkolasyon cihazında saptanmıştır. Toprak örneklerine ait analiz sonuçlarına göre araştırma alanı topraklarında perkolasyon değerleri en fazla toprak bünyesinden etkilenmiştir. Tarla kapasitesi, katyon değişim kapasitesi, dispersiyon oranı ise perkolasyona etki eden diğer toprak özellikleri olarak belirlenmiştir. Araştırmada toprak özelliklerinin perkolasyon ile önemli ilişkisi olan ikili ve çoklu ilişki katsayıları ile denklemleri de verilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThis study has been conducted to determine the relationships of the physical and chemical properties with the percolation values in the soils with different structure located in Orhaneli and vicinity. The percolation values of soil samples, used as research materials, have been measured on the percolation apparatus. According to the analysis result of soil samples, it has been determined that the soil structure is the most effective parameter on the percolation values of soil in these area. Field capacity, cation exchange capacity and dispersion ratio have been determined as other soil properties which have related with percolation values. In the study, the soil properties related significantly with the percolation were, also given as simple and multiple correlation coefficient and regression equation.en_US
dc.format.extentII, 49 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectPerkolasyontr_TR
dc.subjectToprak özellikleritr_TR
dc.subjectToprak fiziğitr_TR
dc.subjectPercolationen_US
dc.subjectSoil propertiesen_US
dc.subjectSoil physicen_US
dc.titleBursa İli Orhaneli İlçesi ve çevresinde yer alan kireçsiz kahverengi orman topraklarının perkolasyon dereceleri ile bazı toprak özellikleri arasındaki ilişkilertr_TR
dc.title.alternativeRelationships between the degree of perforation and some soil properties of the lime-free brown forest soils in Orhaneli District of Bursa Province and its surroundings.en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067650.pdf
  Until 2099-12-31
2.12 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons