Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9284
Title: Bazı aspir (Carthamus tinctorius l.) çeşitlerinde farklı azot dozlarının verim ve kalite üzerine etkileri
Other Titles: The effect of different nitrogen rates on yield and quality of some safflower (Carthamus tinctorius l.) varieties
Authors: Göksoy, Abdurrahim Tanju
Gündoğdu, Filiz
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Aspir
Azot
Tarla bitkileri
Safflower
Nitrogen
Field crops
Issue Date: 18-Aug-1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gündoğdu, F. (1997). Bazı aspir (Carthamus tinctorius l.) çeşitlerinde farklı azot dozlarının verim ve kalite üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, Bursa Bölgesi'nde üç farklı aspir çeşidinde en uygun azot dozunu belirlemek amacı ile 1995 ve 1996 yıllarında Ziraat Meslek Lisesi arazisinde yapılmıştır. Araştırmada iki aspir çeşidi ( Dinçer 5118, Yenice 5-38) ile bir aspir hattı ( 5-154) kullanılmıştır. En uygun azot dozunu belirlemek amacı ile de 5 farklı azot dozu (0,4,8,12 ve 16 kg/da N ) uygulanmıştır. Deneme 4 tekrarlamalı tesadüf bloklarında faktöriyel deneme desenine göre tertiplenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre tane verimi bakımından hem çeşitler arasında ve hem de azot dozları arasında istatistiki olarak önemli farklılıklar bulunmuştur. Dincer5118 ve Yenice 5-38 çeşitleri 5-154 aspir hattından daha yüksek tane verimi vermiştir. Azot dozları içerisinde en yüksek tane verimi 40 ve 80 kg/ha N uygulamalarından elde edilmiştir.
This research was carried out to determine the most suitable nitrogen rate for two varieties and one line of safflower under Bursa conditions in 1995 and 1996 at the experimental field of the Agricultural High School. Varieties used in this study were Dinger 5118, Yenice 5-38 and line 5-154. The rates of applied nitrogen used were 0.40.80.120 and 160 kg N/ha. The experiments were planned on a factorial design of randomized blocks with four replications. According to the results, significant differences were found among nitrogen rates and varieties in terms of seed yield. Varieties; Dinçer 5118 and Yenice 5-38 produced higher seed yield than the safflower line (5-154). 40 and 80 kg/ha amonts of nitrogen produced the highest seed yield at all varieties.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9284
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067641.pdf
  Until 2099-12-31
4.03 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons