Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9281
Title: Arabalı süt sağım makinalarında gürültü ve enerji tüketimi yönünden en uygun vakum pompası susturucu sisteminin belirlenmesi üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma
Other Titles: A comparative research on determining the most suitable vacuum pump silencer system in terms of noise and energy consumption in trolley milking machines
Authors: Alibaş, Kamil
Tunçkal, Cüneyt
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makinaları Anabilim Dalı.
Keywords: Süt sağma makinası
Vakum pompası susturucusu
Gürültü
Milking machine
Vacuum pump exhaust
Noise
Issue Date: 22-Aug-1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tunçkal, C. (1997). Arabalı süt sağım makinalarında gürültü ve enerji tüketimi yönünden en uygun vakum pompası susturucu sisteminin belirlenmesi üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada dördü yerli, ikisi yabancı yapım toplam altı adet arabalı süt sağım makinalarına ait vakum pompası susturucuları, yerli yapım arabalı bir süt sağma makinası üzerinde, gürültü düzeyleri ve enerji tüketimleri yönünden incelenmiştir. Denemeler kapalı ve serbest alan şartları altında yapılmıştır. Kapalı şartlar altında yapılan çalışmalarda; sağımın gerçeklere uygun bir şekilde yapılması amacıyla, yapay bir sağım tesisi kurulmuştur Serbest alanda yapılan denemelerde ise, memeliklere tapa takılmıştır. Kapalı ve açık şartlarda yapılan denemelerde; herbir susturucu için, gürültü düzeyi, enerji tüketimi, susturucu iç ve dış sıcaklığı periyodik olarak ölçülmüştür. Ölçüm değerleri grafikler haline dönüştürülerek verilmiştir. Grafikler üzerinden yapılan karşılaştırmada, ölçülen kriterler yönünden en uygun olan susturucu tipi belirlenmiştir. Araştırmada tüm susturucuların, 1000 Hz-3000 Hz frekansları arasındaki gürültü düzeylerinde etkili olduğu, 3500 Hz-400Ö Hz aralığında susturucu etkinliğinin kalmadığı belirlenmiştir. Araştırmada, uygun bulunan susturucunun, 1000 Hz-3000 Hz frekansları arasında, 25 dB'lik bir gürültüyü sönümleyebildiği tespit edilmiştir.
In this research, vacuum pump exhausts belonging to six mobile milking machines in total, of which four are domestic and two are foreign-made, were examined with respect to their noise levels and energy consumptions, on a domestic mobile milking machine. The trials were carried out under closed and open area conditions. In the studies under closed conditions, an artificial milking installation was established in order to realise the milking in an actual manner, whereas, in the studies under open conditions, plugs were attached to the nipple-covers. In the trials both under open and closed conditions, the noise level, energy consumption, internal and external exhaust temperatures were measured periodically for each exhaust. The measurement values were transformed into graphics. The exhaust type which was most suitable by the measured criteria was determined in the comparison made on the graphics. All the exhausts in the research were determined to be effective between the noise levels with the frequencies of 1000 and 3000 Hz, whereas the efficiency of exhausts was not maintained between the ranges of 3500 and 4000 Hz. The exhaust which was found suitable in the research was determined to absorb a noise of 25 dB between the frequencies of 1000 and 3000 Hz.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9281
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067630.pdf
  Until 2099-12-31
2.47 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons