Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9279
Başlık: CNC frezeleme işlemlerinde bilgisayar destekli modelleme yardımıyla takım seçimi ve işleme yöntemlerinin belirlenmesi
Diğer Başlıklar: Determining tool selection and machining methods with computer aided modeling in CNC milling operations
Yazarlar: Çakır, M. Cemal
Sever, Ümit
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makina Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Bilgisayar destekli modelleme
Frezeler
Kesici takımlar
İşleme yöntemleri
Computer aided modelling
Milling cutters
Cutting tools
Machining methods
Yayın Tarihi: 11-Kas-1997
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Sever, Ü. (1997). CNC frezeleme işlemlerinde bilgisayar destekli modelleme yardımıyla takım seçimi ve işleme yöntemlerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Form kalıplarının imalatında CAD/CAM sistemleri imalatın en önemli yardımcı elemanlarıdır. Bu sistemler yardımıyla modelin ve malzemenin durumuna göre işleme yöntemlerinin belirlenmesi, uygun takım seçimi ve kalıbın en kısa zamanda işlenmesi mümkün olabilir. Bu çalışmada imalata yönelik CAD/CAM teknolojisinin nasıl kullanılacağı, malzeme ve modelin durumuna göre işleme şekillerinin ne şekilde seçileceği ve işlemelerde karşılaşılan problemler karşısında neler yapılacağı anlatılmıştır.
CAD/CAM systems play an important role in manufacturing of forming dies. By the help of this systems the appropriate machining method which is dependent on the model produced by the CAD/CAM System and the workpiece material; appropriate tool needed for the production and the shortest machining time to produce the die can be determined. In this study application of a CAD/CAM System to the manufacturing process of dies, the machining methods that can be selected according to the workpiece and to material and the solution of problems that occur during the machining are investigated.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9279
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
067625.pdf
  A kadar 2099-12-31
6.83 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons