Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9279
Title: CNC frezeleme işlemlerinde bilgisayar destekli modelleme yardımıyla takım seçimi ve işleme yöntemlerinin belirlenmesi
Other Titles: Determining tool selection and machining methods with computer aided modeling in CNC milling operations
Authors: Çakır, M. Cemal
Sever, Ümit
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makina Anabilim Dalı.
Keywords: Bilgisayar destekli modelleme
Frezeler
Kesici takımlar
İşleme yöntemleri
Computer aided modelling
Milling cutters
Cutting tools
Machining methods
Issue Date: 11-Nov-1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sever, Ü. (1997). CNC frezeleme işlemlerinde bilgisayar destekli modelleme yardımıyla takım seçimi ve işleme yöntemlerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Form kalıplarının imalatında CAD/CAM sistemleri imalatın en önemli yardımcı elemanlarıdır. Bu sistemler yardımıyla modelin ve malzemenin durumuna göre işleme yöntemlerinin belirlenmesi, uygun takım seçimi ve kalıbın en kısa zamanda işlenmesi mümkün olabilir. Bu çalışmada imalata yönelik CAD/CAM teknolojisinin nasıl kullanılacağı, malzeme ve modelin durumuna göre işleme şekillerinin ne şekilde seçileceği ve işlemelerde karşılaşılan problemler karşısında neler yapılacağı anlatılmıştır.
CAD/CAM systems play an important role in manufacturing of forming dies. By the help of this systems the appropriate machining method which is dependent on the model produced by the CAD/CAM System and the workpiece material; appropriate tool needed for the production and the shortest machining time to produce the die can be determined. In this study application of a CAD/CAM System to the manufacturing process of dies, the machining methods that can be selected according to the workpiece and to material and the solution of problems that occur during the machining are investigated.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9279
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
067625.pdf
  Until 2099-12-31
6.83 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons