Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9277
Title: Türkiye ve Almanya'daki Büyükşehir Belediye yönetimlerinin bütçesel hizmet ve gelir yapılarının karşılaştırılmalı analizi (Bursa, Münih örneği 1991 sonrası)
Other Titles: A Comparative analysis of the service income and budget structures of municipiality administrations in Turkey and Germany (An example of Bursa-Münih after the year 1991)
Authors: Altuğ, Figen
Dayar, Hatice
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
Keywords: Belediye hizmetleri
Belediyeler
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Bütçe
Büyükşehir belediyeleri
Finansal analiz
Münih Büyükşehir Belediyesi
Yerel yönetimler
Municipal services
Municipalities
Bursa Metropolitan Municipality
Budget
Metropolitan municipality
Financial analysis
Munich Metropolitian Municipality
Local administrations
Issue Date: 1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dayar, H. (1997). Türkiye ve Almanya'daki Büyükşehir Belediye yönetimlerinin, bütçesel, hizmet ve gelir yapılarının karşılaştırılmalı analizi (Bursa, Münih örneği 1991 sonrası). Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9277
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
062747.pdf
  Until 2099-12-31
7.61 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons