Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9257
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYılmaz, Derya-
dc.contributor.authorKaya, Burcu-
dc.date.accessioned2020-02-25T12:43:12Z-
dc.date.available2020-02-25T12:43:12Z-
dc.date.issued2011-10-
dc.identifier.citationKaya, B. (2011). The impact of authentic animated stories on young learners' vocabulary learning in ELT classes. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/9257-
dc.description.abstractIn this paper, the role of using authentic animated stories as vocabulary teaching materials on young learners vocabulary development in terms of their success in vocabulary tests was investigated. To achieve this goal, an experimental case study was performed on 55 fourth grade students at a state primary school in Kocaeli and 42 target words were taught during this study. The students were divided into two different groups-one was the control group and the other was the experimental group which were at the same age and had similar levels of English. While the control group was taught target vocabulary through traditional materials like flashcards, songs and course books, the experimental group was taught the new vocabulary through authentic animated stories. During this treatment, the same pre tests, immediate post tests and delayed post tests were applied to two groups. At the end of the study, the results showed that teaching vocabulary through authentic animated stories provided a better learning of vocabulary when it was compared to teaching vocabulary through traditional materials used in EFL classrooms.tr_TR
dc.description.abstractBu çalışmada, kelime öğretim materyali olarak özgün animasyon hikâyelerinin kullanımının, çocukların kelime öğrenimine olan etkisi, onların kelime testlerindeki başarıları temel alınarak incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, deneysel bir araştırma yöntemi, Kocaeli'deki bir devlet ilköğretim okulundaki 55 dördüncü sınıf öğrencisine uygulanmış ve çalışma esnasında, bu iki gruba 42 hedef kelime öğretilmiştir. Çalışma dahilindeki aynı yaşlarda ve aynı seviyelerde İngilizce bilgisine sahip öğrenciler, biri kontrol diğeri deney grubu olmak üzere iki farklı gruba ayrılmışlardır. Çalışma süresince kontrol grubuna resimli kartlar, şarkılar ve ders kitabı gibi geleneksel materyallerle kelime öğretilirken, deney grubuna özgün animasyon hikâyeler aracılığıyla hedef kelimeler öğretilmiştir. İki gruba da aynı ön-test ve son testler uygulanmıştır. Çalışma sonunda, sonuçlar, özgün animasyon hikâyeler aracılığıyla kelime öğretiminin diğer geleneksel materyaller ile kelime öğretimine göre daha iyi bir öğrenme sağladığını göstermiştir.en_US
dc.format.extentIX, 65 sayfatr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectTeaching Englishen_US
dc.subjectTeaching vocabularytr_TR
dc.subjectYoung learnerstr_TR
dc.subjectAuthentic animated storiesen_US
dc.subjectContextualized language instructionen_US
dc.subjectİngilizce öğretimitr_TR
dc.subjectKelime öğretimitr_TR
dc.subjectÇocuklartr_TR
dc.subjectÖzgün animasyon hikayelertr_TR
dc.subjectBağlam içinde dil öğretimitr_TR
dc.titleThe impact of authentic animated stories on young learners' vocabulary learning in ELT classesen_US
dc.title.alternativeÖzgün animasyon hikayelerinin İngilizce öğrenme ortamında çocukların İngilizce kelime öğrenimine olan etkisitr_TR
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
306518.pdf3.96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons