Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9210
Title: Avrupa Birliği eğitim programı Comenius 1 ve eğitim kurumları proje koordinatörlerinin program hakkında görüşleri
Other Titles: European Union education program Comenius and opinions of participant schools about the program
Authors: Özkılıç, Rüçhan
Haspolatlı, Ersin
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı.
Keywords: Avrupa Birliği
Comenius
Sokrates
Ulusal Ajans
EU
Socrates
National Agency
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Haspolatlı, E. (2006). Avrupa Birliği eğitim programı Comenius 1 ve eğitim kurumları proje koordinatörlerinin program hakkında görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada 2004 yılında Comenius projesine başvuran okullar ele alınmış ve bu okullarda proje koordinatörü olarak görev yapan kişilerin program hakkındaki görüşleri sorulmuş, 2004 ve 2005 yılında başvurusu kabul edilen projelerin sayısal değerleri karşılaştırılmıştır. Ayrıca AB Eğitim Programı Comenius hakkında literatür araştırması yapılmış ve daha önce yapılmış değerlendirme çalışmaları incelenmiştir. Proje koordinatörlerinden görüş almak amacıyla hazırlanan anket e mail veya faks kullanılarak, 2004 yılında projesi kabul edilen bütün okullara ulaştırılmış ancak 46 tanesinin araştırmaya katılımı sağlanmıştır. Yapılan araştırma sonucu Türkiye’de Avrupa Birliği eğitim programlarına yapılan başvuru sayısında sürekli bir artış gözlenmiştir. Fakat proje başvurusu kabul edilen okul ortaklığı projelerine bölgeler ve iller arası farklılıklar tespit edilmiştir. Projelerin büyük kısmı gelir seviyesi yüksek iller tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca projeler türlerine ve okul çeşitlerine göre incelenmiş, elde edilen oranların genel olarak Avrupa Birliği ortalamalarına benzer olduğu tespit edilmiştir. Anket sonuçlarına göre, proje koordinatörlerinin genel olarak projelerden memnun oldukları gözlenmiştir. Koordinatörler yerel kurumlardan daha fazla destek beklemektedir. Proje koordinatörlerine göre öğrencilerin yabancı kültürlere ve yabancı dile olan ilgileri artmış, öğretmenler ise mesleki alanda kendilerini geliştirmişlerdir. Koordinatörler ise kendilerini özellikle proje hazırlama ve uygulama alanlarında geliştirdiklerini belirtmişlerdir.
The aims of this study are to investigate the schools within European Union Education Program Comenius, opinions of coordinators at these schools about the program, and to compare numerical values of projects which were accepted in 2004 and 2005 in Turkey. Literature review about the program was included and previously conducted studies were examined. It was found that number of application for EU projects in Turkey is increasing every year. However, there are significant differences among regions and provinces of Turkey. Most of the projects were prepared by the schools in economically advantaged provinces. Examination of the projects indicated that they were appropriate for the European Union standards. Data collection for this study was conducted through a questionnaire which was designed for the coordinators of 2004 projects. Forty six coordinators completed the questionnaire. Generally, project coordinators are satisfied with the program and they believe the benefits of projects. More support from local organizations is expected. Coordinators stated that, after Comenius projects interest of students in foreign cultures increased and teachers improved their professional skills in this area. Coordinators believed that their skills in project design and management were also improved as a result of the project. All coordinators are willing to take part in new Comenius projects. Educational implications of the study and further suggestions were reported.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9210
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
187479.pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons