Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9209
Title: Alman çoban köpeği yavrularında sütten kesim sonrası öğün sıklığının büyüme ve sindirilebilirlik üzerine etkisi
Other Titles: The effect of frequency on growth and digestibility during the post-weanling period of German shephard puppies
Authors: Yavuz, H. Melih
Fatura, Duygu
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Köpek yavrusu
Sindirilebilirlik
Öğün
Büyüme
Puppy
Digestibility
Feeding frequency
Growth
Issue Date: 13-Jul-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Fatura, D. (2001). Alman çoban köpeği yavrularında sütten kesim sonrası öğün sıklığının büyüme ve sindirilebilirlik üzerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, büyüme dönemindeki köpeklerde, öğün sayısının canlı ağırlık artışı, büyüme, yem tüketimi ve sindirilebilirlik üzerine etkisinin tespit edilerek, yetiştirme çiftliklerinde uygulanabilecek en doğru ve ekonomik beslenme metodunun belirlenmesidir. 1. Denemede 45-47 günlük, 24 adet Alman Çoban Köpeği yavrusu kullanılmış ve köpekler 3 ana gruba ayrılmışlardır. Deneme süresince Grup I, II ve m, sırası ile 1,2 ve 3 öğün beslenmişlerdir. Her grup için aynı tip yem kullanılmıştır. 2. Denemede ise, 1. Denemede kullanılmış olan köpek yavrularından, grupları değişmemek kaydı ile, 12 adet seçilerek sindirilebilirlik denemesi gerçekleştirilmiştir. 1. Denemenin sonunda, 3 öğün beslenen köpeklerdeki canlı ağırlık artışı, 1 öğün beslenenlere göre daha iyi olmuştur (p<0.05). 1 ve 2 öğün ile 2 ve 3 öğün beslenen köpekler arasında ise bir fark tespit edilememiştir. Cidago yükseklik artışı bakımından da 2 ve 3 öğün beslenen köpekler arasında fark bulunmazken, 1 öğün beslenen köpeklerde yükseklik artışı diğer iki gruba göre daha düşük olmuştur (p<0.05). Vücut uzunluğundaki artışı bakımından gruplar arasında bir fark tespit edilememiştir. Deneme sonunda Grup Fde bulunan köpeklerde toplam yem tüketiminin, GrupIII' teki köpeklere oranla önemli ölçüde düşük olduğu görülmüştür (p<0.01). Grup II ve Di arasında fark tespit edilememiştir. Sindirilebilirlik denemesinde ise, besin maddeleri ve enerji sindirilebilirliği bakımından gruplar arasında bir fark olmadığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, günde 1 öğün yem yiyen köpeklerde büyüme, gelişme ve yem tüketimlerinin diğer iki gruba göre önemli ölçüde düşük olduğu görülmüştür. Sindirilebilirlik denemesi sonunda ise, öğün sayısının sindirilebilirliği etkilemediği tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, büyük yetiştirme çiftliklerinde, gelişme dönemindeki yavru köpeklerin günde 2 öğün beslenmesinin yeterli ve daha ekonomik olabileceği kanısını uyandırmaktadır.
The aim of this study was to determine the effect of feeding frequency on weight gain, growth, feed consumption and digestibility, during the growth period of puppies, in order to determine a suitable and economical method of feeding in kennels. In the first experiment, a total of 24 German Shephard puppies between 45-47 days old are divided into 3 main groups. During the experiment, the Group I, II and HI were fed once, twice and three times respectively. Same type of feed was used for all of the groups. In the second experiment, a digestibility trial was made with 12 dogs chosen from the first experiment, without changing the groupage. At the end of the first experiment, the dogs which were fed three times a day, had a better body weight gain than the dogs fed once a day (p<0.05). There were no statistical differences recorded between Groups I and II and also between Groups II and HI. Even though there was no significant difference between Group II and Group m, the dogs which were fed once had less increase in height than the dogs of the other two groups (p<0.05). As for the increase in length, there was no significant difference between the groups. Whereas for feed consumption, it was observed that consumption in Group I was less, compared to Group HI (p<0.01). There was no difference between Groups II and HI. In the second experiment which was a digestibility trial, it was determined that there was no difference of digestibility of the nutrients and energy, depending on feeding frequency, between the groups. As a result, it was observed that the dogs which were fed once, did not have an optimum growth rate and the feed consumption was less compared to the other 2 groups. As there was no difference between the groups in the digestibility trial, it indicates that there is no effect of feeding frequency on digestibility. These results suggest that it would be suitable and more economical in big kennels to feed the puppies twice a day, during the growth period.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9209
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
108166.pdf
  Until 2099-12-31
2.35 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons