Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9195
Title: Polyester/viskon karışımı kumaşlar üzerine tek kademede baskı yöntemlerinin araştırılması
Other Titles: Investigation of single stage printing methods on polyester/viscose blended fabrics
Authors: Donmaz, Pınar
Öz, Hülya
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Baskı teknikleri
Kumaşlar
Poliesterler
Tekstil boyacılığı
Viskon
Printing techniques
Fabrics
Polyesters
Textile dyeing
Viscon
Issue Date: Sep-1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öz, H. (1993). Polyester/viskon karışımı kumaşlar üzerine tek kademede baskı yöntemlerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, poyester/selülozik karığım kumaş üzerine değişik baskı ortamları ve değişik fikse şartları uygulayarak en iyi renk renk verimi ve haslıklar elde edilmesi amaçlanmıştır. Giriş bölümünde, bu konunun seçilme sebebi verilmiştir. Kaynak araştırmasında konu ile ilgili literatür araştırması yapılmıştır. Materyal ve yöntem bölümünde, deneysel işlemlerde kullanılan kumaşlar, kimyasallar, deneylerde kullanılan cihazlar ve uygulama yöntemleri verilmiştir. Bulgular kısımında, deneysel çalışmalar sonucu elde edilen veriler çizelgeler halinde karşılaştırılmak üzere düzenlenmiştir. Tartışma ve sonuç kısmında ise. elde edilen bulgulardan yola çıkarak değerlendirmeler yapılmıştır.
In this study has been intended that for having the best colour efficiency and fastness by using different printed method and different fixation condition which are applying on the mixed polyester/cellulose fabrics. The first chapter gives why this subject had choosen. In ' the source research which has been researched the literature regarding subject. In metarial and method chapter that has been given using of experimental procedures fabrics. chemicials. the apparatuses which has been used in the experiments, and practical method. In a finding chapter, the datum which has been had from experimental study prepared to compare in the msturement panels. In dispute and result chapter which has been made conclusion by a finding in hand.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9195
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
028537.pdf
  Until 2099-12-31
4.76 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons