Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9185
Title: Belediye iktisadi teşekküllerinde toplam kalite yönetimi ve BURFAŞ örnek uygulaması
Other Titles: Total quality management department in municipality economic enterprises and BURFAŞ sample application
Authors: Tak, Bilçin
Beşli, Fahrettin
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Belediye iktisadi teşebbüsleri
Kamu sektörü
Toplam kalite
Toplam kalite yönetimi
Yerel yönetimler
Yönetim
Municipality economic enterprises
Public sector
Total quality
Total quality management
Local administrations
Management
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Beşli, F. (2004). Belediye iktisadi teşekküllerinde toplam kalite yönetimi ve BURFAŞ örnek uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9185
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
147938.pdf11.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons