Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9176
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKarlıbel, İlknur Aykurt-
dc.date.accessioned2020-02-25T05:51:29Z-
dc.date.available2020-02-25T05:51:29Z-
dc.date.issued1999-
dc.identifier.citationKarlıbel, İ. A. (1999). Diz osteoartrozunda inflamasyonun değerlendirilmesinde kantitatif bir yöntem olarak Tc-99m HIG sintigrafisinin yeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/9176-
dc.description.abstractBu çalışmada eklem inflamasyonunu saptamada ve tedaviye verilen yanıtın değerlendirilmesinde Tc99mHIG sintigrafisinin yerini belirleyip, sintigrafik tutulumun anatomik değişikliklerle ilişkisini, duyarlılık ve özgünlüğünü tartışmayı amaçladık. U.Ü.T.F. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine her iki dizinde ağrı yakınmasıyla başvuran ve OA tanısı alan 25 hastada 50 dizi değerlendirdik.Klinik olarak sinovit tespit ettiğimiz dizi çalışma grubu, sinovit olmayan karşı dizi kontrol grubu olarak aldık ve sinovitli dize intraartiküler triamsinolon asetonid uyguladık.Hastaların başlangıçta ve enjeksiyondan üç hafta sonra klinik muayenelerini yaptık; radyografik ve sintigrafik çekimlerini gerçekleştirdik. Sonuçlarımız, Tc99mHIG sintigrafisinin eklem inflamasyonunu saptayabildiğini, bireysel değişiklikleri yansıtabildiğim ve inflamasyonu saptamada klinikten daha duyarlı bir yöntem olduğunu; fakat özgün olmadığını göstermekte olup Tc99mHIG sitigrafik tutulumunun anatomik değişikliklere bağlı olmayıp eklem inflamasyonuna bağlı olduğunu, tedaviye verilen cevabı klinik değişkenlerden daha güvenilir değerlendirebildiğini gösterdi. Bu çalışmanın sonunda artraljiye sahip,fakat artrite ait klinik kanıtların bulunmadığı hastalardaki hafif inflamasyonu belirlemede Tc99mHIG sintigrafisinin duyarlı bir yöntem olduğunu ve artriti moniterize etmek için noninvaziv, objektif bir yöntem olarak kullanılabileceğini düşündük.tr_TR
dc.format.extent89 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDiztr_TR
dc.subjectİnflamasyontr_TR
dc.subjectOsteoartrittr_TR
dc.subjectKneeen_US
dc.subjectOsteoarthritisen_US
dc.subjectRadyonüklid görüntülemetr_TR
dc.subjectRadionuclide imagingen_US
dc.subjectTeknesyum Tc-99mtr_TR
dc.subjectTechnetium Tc-99men_US
dc.subjectInflammationen_US
dc.titleDiz osteoartrozunda inflamasyonun değerlendirilmesinde kantitatif bir yöntem olarak Tc-99m HIG sintigrafisinin yeritr_TR
dc.title.alternativeThe role of Tc-99m HIG scintigraphy as a quantitative method in the evaluation of inflammation in knee osteoarthrosisen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
088940.pdf3.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons